You are here:

Lande

EU medlemsstater (tiltrædelsesår)

Potentielle kandidatlande

  • Kosovo *
    * Denne betegnelse er med forbehold for holdningerne til retsstilling og er i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244/99 og ICJ's udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring

Kort