You are here:

Jednotlivé země

Členské státy EU (rok přistoupení k Unii)

Cesta ke členství v EU

Kandidátské země

Potenciální kandidátské země

  • Kosovo *
    * Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova

Mapa