You are here:

Държави

Държави, членки на ЕС (година на присъединяване)

На път към членство в ЕС

Страни кандидатки

Потенциални страни кандидатки

  • Косово *
    * Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244/1999 на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово

Карта