• Informacije o EU
    • Osnovne informacije
    • Institucije, organi in agencije
    • Delo v institucijah EU

Širitev EU

Evropska unija se je od svoje ustanovitve leta 1951 nenehno širila. Na tej strani boste našli podrobne informacije o širitvah EU in državah, ki so zaprosile za članstvo v EU.

Evropska unija je na začetku gospodarskega sodelovanja evropskih držav leta 1951 štela samo šest članic: Belgijo, Nemčijo, Francijo, Italijo, Luksemburg in Nizozemsko.

Sčasoma so se pridružile še druge države. S pridružitvijo Romunije in Bolgarije 1. januarja 2007 se je število članic povečalo na današnjih 27.

EU se bo širila še naprej, saj je držav, ki se zanimajo za članstvo vedno več. Razdelimo jih lahko v dve skupini: države kandidatke in morebitne države kandidatke. V prvi skupini so države, ki že prenašajo (ali uveljavljajo) zakonodajo EU v svojo nacionalno zakonodajo, v drugi pa države, ki pogojev za članstvo v EU še ne izpolnjujejo.

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?