Rozširovanie Únie

EÚ postupne priberala nových členov od počiatkov európskej integrácie v roku 1951. Na tejto stránke sa dozviete, kto kedy pristúpil k EÚ a ktoré krajiny žiadajú o členstvo.

EÚ nebola vždy taká veľká ako dnes. Prvými európskymi krajinami, ktoré sa v roku 1951 zapojili do hospodárskej spolupráce, boli Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Luxembursko a Holandsko.

Do tejto spolupráce sa počas nasledujúcich rokov rozhodli zapojiť aj ďalšie krajiny. Počet členských štátov Európskej únie dosiahol číslo 27 v momente pristúpenia Rumunska a Bulharska 1. januára 2007.

Keďže záujem o členstvo v EÚ prejavuje čoraz väčší počet krajín, proces rozširovania Únie bude pokračovať. Tieto krajiny môžeme rozdeliť na kandidátske krajiny a potenciálnych kandidátov. Prvá skupina krajín je v procese transponovania (resp. integrácie) právnych predpisov EÚ do svojho vnútroštátneho práva, zatiaľ čo potenciálne kandidátske krajiny zatiaľ nespĺňajú požiadavky EÚ na členstvo.

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?