• Jak działa UE
    • Podstawowe informacje
    • Instytucje, agencje i organy UE
    • Praca w instytucjach UE

Państwa członkowskie

Od początku procesu integracji europejskiej w 1951 r. UE nieustannie się rozszerza. Strona ta zawiera informacje o tym, kiedy kolejne państwa przystąpiły do UE oraz które kraje złożyły wniosek o członkostwo.

UE nie zawsze była tak duża jak obecnie. Gdy w 1951 roku kraje europejskie rozpoczęły współpracę gospodarczą, w procesie tym uczestniczyły jedynie Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy i Włochy.

Z czasem coraz więcej krajów podejmowało decyzję o przystąpieniu. Od dnia 1 stycznia 2007 roku, wraz z przystąpieniem Rumunii i Bułgarii, Unia osiągnęła swój obecny rozmiar i liczy dziś 27 państw członkowskich.

UE będzie się nadal powiększać, ponieważ coraz więcej krajów wyraża zainteresowanie członkostwem. Można je podzielić na kraje kandydujące i potencjalne kraje kandydujące. Pierwsze z nich uruchomiły proces „transpozycji” (przenoszenia) prawodawstwa UE do prawa krajowego, natomiast potencjalne kraje kandydujące nie spełniają jeszcze wymogów członkostwa w UE.

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?