• Kā ES darbojas
    • Pamatinformācija
    • ES iestādes, aģentūras un citas struktūras
    • Darbs ES iestādēs vai ES interesēs

Savienība, kas paplašinās

Kopš Eiropas integrācijas pirmsākumiem 1951. gadā Eiropas Savienība ir pakāpeniski paplašinājusies. Šajā lapā varat uzzināt, kad Eiropas Savienībā iestājās katra dalībvalsts un kuras valstis ir iesniegušas pieteikumu dalībai ES.

Eiropas Savienība ne vienmēr ir bijusi tik liela kā tagad. Kad 1951. gadā sākās Eiropas valstu ciešāka ekonomiskā sadarbība, tajā piedalījās tikai Beļģija, Francija, Itālija, Luksemburga, Nīderlande un Vācija.

Laika gaitā blokam nolēma pievienoties aizvien vairāk valstu. Līdz ar Bulgārijas un Rumānijas iestāšanos (2007. gada 1. janvārī), Eiropas Savienības dalībvalstu skaits ir sasniedzis 27.

ES paplašināšanās turpināsies, jo vairākas valstis ir paudušas vēlēšanos tajā iestāties. Šīs valstis var iedalīt divās kategorijās: kandidātvalstis un iespējamās kandidātvalstis. Kandidātvalstis ir jau sākušas ES tiesību aktu transponēšanu (jeb iestrādāšanu) savos likumos, savukārt potenciālās kandidātvalstis vēl neatbilst kritērijiem, kas noteikti dalībai ES.

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?