• Kuidas EL toimib?
    • Üldine teave
    • Institutsioonid, asutused ja ametid
    • EL kui tööandja ja koostööpartner

Kasvav liit

Pärast Euroopa integratsiooni algust 1951. aastal on EL jätkuvalt laienenud. Käesoleval leheküljel on esitatud teave selle kohta, kes millal ELiga ühines ning riikide kohta, kes on taotlenud ELi liikmesust.

EL ei ole mitte alati olnud nii suur kui tänapäeval. Kui Euroopa riigid hakkasid 1951. aastal tegema majandusalast koostööd, osalesid selles üksnes Belgia, Itaalia, Luksemburg, Madalmaad, Prantsusmaa ja Saksamaa.

Aegamööda otsustas nendega ühineda üha rohkem riike. Pärast Bulgaaria ja Rumeenia ühinemist 1. jaanuaril 2007 on Euroopa Liidus nüüd 27 liikmesriiki.

EL jätkab kasvamist, sest üha rohkem riike avaldab soovi saada selle liikmeks. Kõnealused riigid on võimalik jaotada kandidaatriikideks ja potentsiaalseteks kandidaatriikideks. Esimeste puhul on käimas ELi õigusaktide ülevõtmine ehk integreerimine siseriiklikku õigusse, samas kui potentsiaalsed kandidaatriigid ei vasta veel ELi liikmesuse saamiseks vajalikele nõudmistele.

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?