• Πώς λειτουργεί η ΕΕ
    • Βασικές πληροφορίες
    • Όργανα, οργανισμοί υπηρεσίες
    • Εργαστείτε για και με την ΕΕ

Μια Ένωση σε διαρκή επέκταση

Από το 1951 που ξεκίνησε η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση η ΕΕ επεκτείνεται διαρκώς. Η σελίδα αυτή περιλαμβάνει πληροφορίες για το ποιες χώρες προσχώρησαν στην ΕΕ και πότε, καθώς και για το ποιες χώρες υπέβαλαν αίτηση για προσχώρηση.

Η ΕΕ δεν ήταν πάντα τόσο μεγάλη όσο είναι σήμερα. Όταν ξεκίνησε η οικονομική συνεργασία ευρωπαϊκών χωρών το 1951, οι μόνες χώρες που συμμετείχαν ήταν το Βέλγιο, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες.

Με την πάροδο του χρόνου, όλο και περισσότερες χώρες αποφάσισαν να συμμετάσχουν. Η Ένωση έφθασε στο σημερινό της μέγεθος, των 27 κρατών μελών, με την προσχώρηση της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας την 1η Ιανουαρίου 2007.

Η ΕΕ θα εξακολουθήσει να μεγαλώνει καθώς ολοένα περισσότερες χώρες ενδιαφέρονται να προσχωρήσουν σε αυτήν. Οι χώρες αυτές διακρίνονται στις υποψήφιες χώρες και στις δυνάμει υποψήφιες χώρες. Οι υποψήφιες χώρες βρίσκονται ήδη στο στάδιο της 'μεταφοράς' (ή αλλιώς της ενσωμάτωσης) της νομοθεσίας της ΕΕ στην εθνική τους νομοθεσία, ενώ οι δυνάμει υποψήφιες χώρες δεν πληρούν ακόμη τους όρους προσχώρησης στην ΕΕ.

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;