• Sådan fungerer EU
    • Basisinformation
    • Institutioner, organer og agenturer
    • Arbejd for og med EU

En Union i vækst

EU er løbende blevet udvidet siden den europæiske integrationsproces begyndte i 1951. Her kan du finde informationer om, hvornår de forskellige lande blev medlem, og om hvilke lande der har ansøgt om EU-medlemskab.

EU har ikke altid været så stort som i dag. Da det europæiske samarbejde begyndte i 1951, var det kun Belgien, Tyskland, Frankrig, Italien, Luxembourg og Holland, der deltog.

Med tiden besluttede flere og flere lande sig for at deltage. Unionen kom op på de nuværende 27 medlemslande, da Rumænien og Bulgarien blev optaget den 1. januar 2007.

EU vil forsat vokse, fordi et stigende antal lande udtrykker ønske om at blive medlem. Disse lande kan deles op i kandidatlande og potentielle kandidatlande. Kandidatlandene er i gang med at indføre EU's regler i deres nationale lovgivning, mens de potentielle kandidatlande endnu ikke opfylder betingelserne for medlemskab af EU.

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?