Rozšiřování Unie

Od roku 1951, který se tradičně uvádí jako počátek evropské integrace, došlo k několika rozšířením. Na těchto stránkách najdete informace o tom, kdy se které státy staly členy a které země mají o členství zažádáno.

Společenství států, které stály na začátku integrace, bylo podstatně menší než současná Evropská unie. Hospodářskou spolupráci v roce 1951 zahájila Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo a Nizozemsko.

Postupně se připojily další evropské země. Současnou podobu Evropská unie získala 1. ledna 2007, kdy k ní přistoupilo Rumunsko a Bulharsko, a počet jejích členů vzrostl na 27.

Unie se v budoucnu bude zřejmě dále rozšiřovat, protože o členství v ní projevila zájem řada zemí. Mají buď status kandidátské země, a nebo potenciální kandidátské země. Kandidátské země již započaly proces transpozice neboli začleňování právních předpisů EU do svých právních systémů. Potenciální kandidátské země teprve pracují na tom, aby splnily podmínky členství v EU.

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?