Навигационна пътека

Разширяващ се съюз

ЕС непрекъснато се разширява след започването на европейската интеграция през 1951 г. Тази страница съдържа информация за това коя страна кога се е присъединила към Съюза и кои страни кандидатстват за членство в него.

ЕС не винаги е бил толкова голям, колкото днес. Когато европейските страни започват да си сътрудничат икономически през 1951 г., участват само Белгия, Германия, Франция, Италия, Люксембург и Нидерландия.

С времето все повече и повече страни решават да се присъединят. Броят на страните членки на Съюза достига 27 с присъединяването на Румъния и България на 1 януари 2007 г.

ЕС ще продължава да се разширява, тъй като нарастващ брой страни изразяват интерес към членство в него. Тези страни могат да бъдат разделени на страни кандидатки и потенциални страни кандидатки. Първите са в процес на „транспониране“ (интегриране) на правото на ЕС в своето национално законодателство, докато потенциалните страни кандидатки все още не отговарят на изискванията за членство в ЕС.

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?