Navigacijska pot

Slogan EU

Slogan Evropske unije „Združeni v različnosti“ se je začel uporabljati leta 2000.

Slogan govori o tem, da se evropske države povezujejo v Evropsko unijo za trajni mir in blaginjo, hkrati pa jih bogati različnost njihovih kultur, tradicij in jezikov.

Predstavljamo nekaj plakatov s tem sloganom v različnih jezikih EU.

Slogan v vseh uradnih jezikih EU:

 • bolgarščina : Единство в многообразието
 • hrvaščina: Ujedinjeni u različitosti
 • češčina : Jednotná v rozmanitosti
 • danščina : Forenet i mangfoldighed
 • nizozemščina : In verscheidenheid verenigd
 • angleščina : United in diversity
 • estonščina : Ühinenud mitmekesisuses
 • finščina : Moninaisuudessaan yhtenäinen
 • francoščina : Unie dans la diversité
 • nemščina : In Vielfalt geeint
 • grščina : Ενωμένοι στην πολυμορφία
 • madžarščina : Egység a sokféleségben
 • irščina : Aontaithe san éagsúlacht
 • italijanščina : Uniti nella diversità
 • latvijščina : Vienoti daudzveidībā
 • litovščina : Suvienijusi įvairovę
 • malteščina : Magħquda fid-diversità
 • poljščina : Zjednoczeni w różnorodności
 • portugalščina : Unidade na diversidade
 • romunščina : Unitate în diversitate
 • slovaščina : Zjednotení v rozmanitosti
 • slovenščina : Združeni v različnosti
 • španščina : Unida en la diversidad
 • švedščina : Förenade i mångfalden

 Glej tudi

 Prenosi

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?