You are here:

Slogan EU

Slogan Evropske unije „Združeni v različnosti“ se je začel uporabljati leta 2000.

Slogan govori o tem, da se evropske države povezujejo v Evropsko unijo za trajni mir in blaginjo, hkrati pa jih bogati različnost njihovih kultur, tradicij in jezikov.

Predstavljamo nekaj plakatov s tem sloganom v različnih jezikih EU.

Slogan v vseh uradnih jezikih EU:

  • angleščina : United in diversity
  • bolgarščina : Единство в многообразието
  • češčina : Jednotná v rozmanitosti
  • danščina : Forenet i mangfoldighed
  • estonščina : Ühinenud mitmekesisuses
  • finščina : Moninaisuudessaan yhtenäinen
  • francoščina : Unie dans la diversité
  • grščina : Ενωμένοι στην πολυμορφία
  • hrvaščina: Ujedinjeni u različitosti
  • irščina : Aontaithe san éagsúlacht
  • italijanščina : Uniti nella diversità
  • latvijščina : Vienoti daudzveidībā
  • litovščina : Suvienijusi įvairovę
  • madžarščina : Egység a sokféleségben
  • malteščina : Magħquda fid-diversità
  • nemščina : In Vielfalt geeint
  • nizozemščina : In verscheidenheid verenigd
  • poljščina : Zjednoczeni w różnorodności
  • portugalščina : Unidade na diversidade
  • romunščina : Unitate în diversitate
  • slovaščina : Zjednotení v rozmanitosti
  • slovenščina : Združeni v različnosti
  • španščina : Unida en la diversidad
  • švedščina : Förenade i mångfalden