You are here:

ES moto

Eiropas Savienības moto “Vienoti daudzveidībā” pirmo reizi izmantoja 2000. gadā.

Tas vēsta, kā Eiropas iedzīvotāji ir apvienojušies, izveidojot ES, lai strādātu mieram un labklājībai, vienlaikus bagātinoties no dažādām kultūrām, valodām un tradīcijām.

Šeit varat aplūkot plakātus dažādās ES valodās, kuros izmantots šis moto.

Moto visās oficiālajās ES valodās

 • angļu : United in diversity
 • bulgāru : Единство в многообразието
 • čehu : Jednotná v rozmanitosti
 • dāņu : Forenet i mangfoldighed
 • franču : Unie dans la diversité
 • grieķu : Ενωμένοι στην πολυμορφία
 • horvātu: Ujedinjeni u različitosti
 • igauņu : Ühinenud mitmekesisuses
 • īru : Aontaithe san éagsúlacht
 • itāļu : Uniti nella diversità
 • latviešu : Vienoti daudzveidībā
 • lietuviešu : Vienybė įvairiškume
 • maltiešu : Magħquda fid-diversità
 • nīderlandiešu : In verscheidenheid verenigd
 • poļu : Jedność w różnorodności
 • portugāļu : Unidade na diversidade
 • rumāņu : Unitate în diversitate
 • slovāku : Zjednotení v rozmanitosti
 • slovēņu : Združeni v različnosti
 • somu : Moninaisuudessaan yhtenäinen
 • spāņu : Unida en la diversidad
 • ungāru : Egység a sokféleségben
 • vācu : In Vielfalt geeint
 • zviedru : Förenade i mångfalden