You are here:

ES devizas

„Suvienijusi įvairovę“ – tai Europos Sąjungos devizas, pradėtas naudoti nuo 2000 m.

Juo pažymima, kad europiečiai susibūrė į Europos Sąjungą siekdami taikos bei gerovės ir kartu praturtino vieni kitus kultūrų, tradicijų bei kalbų gausa.

Čia rasite devizą iliustruojančių plakatų įvairiomis ES kalbomis.

ES devizas visomis oficialiosiomis ES kalbomis

 • airiškai : Aontaithe san éagsúlacht
 • angliškai : United in diversity
 • bulgariškai : Единство в многообразието
 • čekiškai : Jednotná v rozmanitosti
 • daniškai : Forenet i mangfoldighed
 • estiškai : Ühinenud mitmekesisuses
 • graikiškai : Ενωμένοι στην πολυμορφία
 • ispaniškai : Unida en la diversidad
 • itališkai : Uniti nella diversità
 • kroatiškai: Ujedinjeni u različitosti
 • latviškai : Vienoti daudzveidībā
 • lenkiškai : Zjednoczeni w różnorodności
 • lietuviškai : Suvienijusi įvairovę
 • maltietiškai : Magħquda fid-diversità
 • olandiškai : In verscheidenheid verenigd
 • portugališkai : Unidade na diversidade
 • prancūziškai : Unie dans la diversité
 • rumuniškai : Unitate în diversitate
 • slovakiškai : Zjednotení v rozmanitosti
 • slovėniškai : Združeni v različnosti
 • suomiškai : Moninaisuudessaan yhtenäinen
 • švediškai : Förenade i mångfalden
 • vengriškai : Egység a sokféleségben
 • vokiškai : In Vielfalt geeint