You are here:

ELi juhtlause

Euroopa Liidu juhtlause – „Ühinenud mitmekesisuses” – tuli esmakordselt kasutusele 2000. aastal.

Juhtlause sümboliseerib seda, kuidas eurooplased on ühinenud ELiks, et töötada rahu ja heaolu nimel, ning kuidas samal ajal kontinendi paljud erinevad kultuurid, traditsioonid ja keeled rikastavad nende elu.

Siin võite näha plakateid, millel on kujutatud ELi juhtlause erinevates ELi keeltes.

Juhtlause kõigis ametlikes ELi keeltes

 • Bulgaaria : Единство в многообразието
 • Eesti : Ühinenud mitmekesisuses
 • Hispaania : Unida en la diversidad
 • Hollandi : In verscheidenheid verenigd
 • Horvaadi: Ujedinjeni u različitosti
 • Iiri : Aontaithe san éagsúlacht
 • Inglise : United in diversity
 • Itaalia : Uniti nella diversità
 • Kreeka : Ενωμένοι στην πολυμορφία
 • Leedu : Suvienijusi įvairovę
 • Läti : Vienoti daudzveidībā
 • Malta : Magħquda fid-diversità
 • Poola : Zjednoczeni w różnorodności
 • Portugali : Unidade na diversidade
 • Prantsuse : Unie dans la diversité
 • Rootsi : Förenade i mångfalden
 • Rumeenia : Unitate în diversitate
 • Saksa : In Vielfalt geeint
 • Slovaki : Zjednotení v rozmanitosti
 • Sloveeni : Združeni v različnosti
 • Soome : Moninaisuudessaan yhtenäinen
 • Taani : Forenet i mangfoldighed
 • Tšehhi : Jednotná v rozmanitosti
 • Ungari : Egység a sokféleségben