Διαδρομή πλοήγησης

Το σύνθημα της ΕΕ

Το σύνθημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, "Ενωμένοι στην πολυμορφία", χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2000.

Το σύνθημα τονίζει την απόφαση των Ευρωπαίων να ενωθούν δημιουργώντας την ΕΕ και να συνεργαστούν για την ειρήνη και την ευημερία, αποκομίζοντας ταυτόχρονα οφέλη από τον πολιτιστικό πλούτο, τις παραδόσεις και τις γλώσσες της Ευρώπης.

Δείτε εδώ ορισμένες αφίσες σε διάφορες γλώσσες της ΕΕ, που περιέχουν αυτό το σύνθημα.

Το σύνθημα σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ

 • Βουλγαρικά : Единство в многообразието
 • Κροατικά: Ujedinjeni u različitosti
 • Τσεχικά : Jednotná v rozmanitosti
 • Δανικά : Forenet i mangfoldighed
 • Ολλανδικά : In verscheidenheid verenigd
 • Aγγλικά : United in diversity
 • Εσθονικά : Ühinenud mitmekesisuses
 • Φινλανδικά : Moninaisuudessaan yhtenäinen
 • Γαλλικά : Unie dans la diversité
 • Γερμανικά : In Vielfalt geeint
 • Ελληνικά : Ενωμένοι στην πολυμορφία
 • Ουγγρικά : Egység a sokféleségben
 • Ιρλανδικά : Aontaithe san éagsúlacht
 • Ιταλικά : Uniti nella diversità
 • Λετονικά : Vienoti daudzveidībā
 • Λιθουανικά : Suvienijusi įvairovę
 • Μαλτέζικα : Magħquda fid-diversità
 • Πολωνικά : Zjednoczeni w różnorodności
 • Πορτογαλικά : Unidade na diversidade
 • Ρουμανικά : Unitate în diversitate
 • Σλοβακικά : Zjednotení v rozmanitosti
 • Σλοβενικά : Združeni v različnosti
 • Ισπανικά : Unida en la diversidad
 • Σουηδικά : Förenade i mångfalden

 Τηλεφορτώσεις

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;