You are here:

Europadagen – Öppet hus i EU

Öppet hus hos EU-institutionerna

EU-institutionerna öppnar sina dörrar för allmänheten. Var med och fira Europadagen och lär dig mer om EU. Det finns aktiviteter för alla åldrar.

För att fira Europadagen håller EU-institutionerna öppet hus den 2 maj i Strasbourg och den 9 maj i Bryssel och Luxemburg. EU-kontor i Europa och övriga världen anordnar också en mängd aktiviteter för alla åldrar.

Varje år tar tusentals människor chansen att delta i studiebesök, debatter, konserter och andra evenemang i samband med Europadagen.

Vad händer i år?

9 maj 2015

9 maj 2015

2 maj 2015

Se alla evenemang på kartan

  • EU-institutioner
  • Gratis tåg: hållplatser
9 maj 2015 | kl. 10–18 | Europaparlamentet

Din röst i EU DeutschEnglishfrançaisNederlands

Europaparlamentets ledamöter företräder dig i EU. Besök oss, diskutera jämställdhet och se hur biståndsorganisationer arbetar i en färgstark och positiv atmosfär.

9 maj 2015 | kl. 10–18 | Rådet

Upptäck Europeiska rådet

Ministerrådet och Europeiska rådet öppnar sina dörrar för allmänheten. Kom och se var stats- och regeringscheferna från de 28 EU-länderna fattar sina beslut.

9 maj 2015 | kl. 10–18 | EU-kommissionen

Vi arbetar för ett starkare EU i världen

Hör om EU-kommissionens konkreta insatser, våra viktigaste prioriteringar och bredden i vår verksamhet.

9 maj 2015 | kl. 10–18 | Revisionsrätten

Vem skyddar EU:s finanser?

Träffa EU:s revisorer. Lär dig hur de skyddar våra ekonomiska intressen. Testa dina kunskaper i en frågesport och se om du skulle klara jobbet som EU-revisor.

9 maj 2015 | kl. 10–18 | Utrikestjänsten

EU:s utrikestjänst English

Utrikestjänsten stärker EU:s roll i världen och hjälper EU:s utrikesrepresentant Federica Mogherini att genomföra den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.

9 maj 2015 | kl. 10–18 | Ekonomiska och sociala kommittén

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – EESK Englishfrançais

Upptäck vad EESK gör för dig! Och låt oss höra dina synpunkter och idéer om frågor som intresserar dig, t.ex. jobb, tillväxt, hållbar utveckling, initiativ för global utveckling eller fattigdomsbekämpning.

9 maj 2015 | kl. 10–18 | Regionkommittén

Din region i EU

Upptäck Regionkommittén! Lär dig mer om kommitténs arbete och politiska prioriteringar, Europas mångfald och regionala initiativ för utvecklingssamarbete.

9 maj 2015 | kl. 10–18 | EU-ombudsmannen

EU-ombudsmannen

EU-ombudsmannen håller öppet hus tillsammans med Belgiens federala DeutschEnglishfrançaisNederlands och regionala ombudsman français för att ge dig hjälp och råd. Besök vår monter i Europaparlamentet om du vill veta mer. Vi ser fram emot att träffa dig!

9 maj 2015 | kl. 10–16 | Europeiska datatillsynsmannen

Skydd av personuppgifter på 2000-talet DeutschEnglishfrançais

Hur våra personuppgifter skyddas berör oss alla – t.ex. när vi handlar på nätet, använder en smarttelefon eller söker jobb. Besök datatillsynsmannens monter i Europaparlamentet för att lära dig mer om teknik och dataskydd.

9 maj 2015 | kl. 11–18 | Europaparlamentet

Se hur Europaparlamentet arbetar français

Besök den enda folkvalda EU-institutionen och se hur Europaparlamentet jobbar. Träffa parlamentsledamöter kl. 14. Lär dig mer om utvecklingsprojekt som drivs av hjälporganisationer. Plats: Place d'Armes, Luxemburg.

9 maj 2015 | kl. 11–18 | Revisionsrätten

Vem skyddar EU:s finanser?

Träffa EU:s revisorer. Lär dig hur de skyddar våra ekonomiska intressen. Testa dina kunskaper i en frågesport och se om du skulle klara jobbet som EU-revisor.

9 maj 2015 | kl. 14–18 | EU-domstolen

EU-domstolen DeutschEnglishfrançais

Kom och besök EU-domstolen som löser tvister med EU-institutionerna, ser till att EU-länderna följer fördragen och tolkar EU-lagstiftningen på begäran av nationella domstolar.

2 maj 2015 | kl. 10–18 | Europaparlamentet

Se hur Europaparlamentet arbetar DeutschEnglishfrançaisNederlands

Besök den enda folkvalda EU-institutionen och se hur Europaparlamentet jobbar. Var med och diskutera Europaåret för utvecklingssamarbete. Öppen debatt med ledamöterna kl. 11:30. Gratis färjetur från centrum till Europaparlamentet hela dagen. Allée du Printemps, Strasbourg.

2 maj 2015 | kl. 10–18 | Revisionsrätten

Vem skyddar EU:s finanser?

Träffa EU:s revisorer. Lär dig hur de skyddar våra ekonomiska intressen. Testa dina kunskaper i en frågesport och se om du skulle klara jobbet som EU-revisor.

2 maj 2015 | kl. 10–18 | EU-ombudsmannen

EU-ombudsmannen

EU-ombudsmannen håller öppet hus tillsammans med Frankrikes ombudsman français och Tysklands federala Deutsch och regionala Deutsch utskott för framställningar för att ge dig hjälp och råd. Besök vår monter i Europaparlamentet om du vill veta mer.

Hitta Europadagsevenemang i EU

EU-kommissionens och Europaparlamentets lokalkontor i EU-länderna anordnar en mängd aktiviteter för alla åldrar.

Ta reda på vad som händer i ditt land.

Europadagsfirande i världen

På temat Europa i världen anordnar EU-delegationerna och EU-ländernas ambassader föreläsningar, tävlingar, filmfestivaler och andra evenemang i sina värdländer.

Läs mer

Varför firas Europadagen?

På Europadagen den 9 maj firar vi freden och sammanhållningen i Europa. Det är årsdagen av den historiska Schumandeklarationen. I ett tal i Paris 1950 föreslog Frankrikes dåvarande utrikesminister Robert Schuman en ny form av politiskt samarbete i Europa som skulle göra ett nytt krig otänkbart.

Hans vision var att skapa en europeisk organisation som skulle samla och förvalta kol- och stålproduktionen. Ett fördrag om en sådan organisation – Europeiska kol- och stålgemenskapen – undertecknades knappt ett år senare. Robert Schumans förslag betraktas i dag som startskottet för EU.

Affischer för Europadagen

Varje år väljer vi ut den affisch som vi tycker bäst fångar EU-tanken – den blir årets Europadagsaffisch. Här nedan kan du titta på tidigare års affischer.