You are here:

Deň Európy – deň otvorených dverí inštitúcií EÚ

Deň otvorených dverí v inštitúciách EÚ

Inštitúcie EÚ otvoria svoje dvere verejnosti. Čakajú vás mnohé podujatia a aktivity pre všetky vekové skupiny, na ktorých sa môžete dozvedieť viac o Európskej únii.

Pri príležitosti Dňa Európy otvoria inštitúcie EÚ 2. mája v Štrasburgu a 9. mája v Bruseli a Luxemburgu svoje dvere verejnosti. Miestne kancelárie EÚ v Európe a inde vo svete budú organizovať rôzne podujatia a aktivity zamerané na všetky vekové skupiny.

Každý rok sa tisícky ľudí zúčastňujú návštev, diskusií, koncertov a iných podujatí organizovaných s cieľom zvýšiť informovanosť o Európskej únii.

Čo sa bude diať tento rok?

9. mája 2015

9. mája 2015

2. máj 2015

Zobraziť všetky podujatia na mape

  • Inštitúcie EÚ
  • Zastávky bezplatnej vlakovej dopravy
9. mája 2015 | 10:00 – 18.00 | Európsky parlament

Váš hlas v Európskej únii DeutschEnglishfrançaisNederlands

Poslanci Európskeho parlamentu vás zastupujú v EÚ. Navštívte nás, zapojte sa do diskusie o rodovej rovnosti a oboznámte sa s prácou mimovládnych organizácií pre rozvoj v živej, uvoľnenej atmosfére.

9. mája 2015 | 10:00 – 18.00 | Rada

Spoznajte Európsku radu

Rada Európskej únie a Európska rada otvoria svoje dvere verejnosti. Zoznámte sa s priestormi, v ktorých hlavy štátov a vlád 28 členských štátov EÚ prijímajú kľúčové rozhodnutia.

9. mája 2015 | 10.00 – 18.00 | Európska komisia

EÚ pracuje na posilnení postavenia Európy vo svete

Všetci občania budú mať príležitosť oboznámiť sa s konkrétnymi opatreniami, hlavnými prioritami a celou škálou pracovných činností Európskej komisie. Európa, ide o teba!

9. mája 2015 | 10:00 – 18.00 | Európsky dvor audítorov

Viete, kto stráži financie EÚ?

Zoznámte sa s audítormi inštitúcií EÚ. Dozviete sa, ako chránia finančné záujmy občanov EÚ. Budete si môcť otestovať svoje audítorské znalosti v kvíze a zistiť, či máte potrebné predpoklady stať sa audítorom EÚ.

9. mája 2015 | 10:00 – 18.00 | Európska služba pre vonkajšiu činnosť

Diplomatický zbor EÚ English

Európska služba pre vonkajšiu činnosť je diplomatickým zborom EÚ, ktorý pomáha pri prezentácii Únie vo svete. Úlohou ESVČ je poskytovať podporu „ministerke zahraničných vecí Únie“ Federice Mogheriniovej – vysokej predstaviteľke pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčke Európskej komisie – pri vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ.

9. mája 2015 | 10:00 – 18.00 | Európsky hospodársky a sociálny výbor

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) Englishfrançais

Zistite, čo pre vás EHSV robí! Podeľte sa o vaše názory a stanoviská na témy, ktoré vás zaujímajú alebo sú pre vás dôležité, ako napríklad zamestnanosť, hospodársky rast, udržateľný rozvoj, iniciatívy globálneho rozvoja, odstránenie chudoby atď.

9. mája 2015 | 10:00 – 18.00 | Výbor regiónov

Váš región v Európskej únii

Spoznajte Výbor regiónov interaktívnym spôsobom! Budete mať príležitosť zistiť viac o práci a aktuálnych politických prioritách Výboru, ako aj o rôznorodosti Európy a regionálnych iniciatívach v oblasti rozvojovej spolupráce.

9. mája 2015 | 10:00 – 18.00 | Európsky ombudsman

Európsky ombudsman

Európsky ombusman spolu s belgickým federálnym DeutschEnglishfrançaisNederlands a regionálnym ombudsmanom français budú poskytovať pomoc a poradenstvo návštevníkom dňa otvorených dverí inštitúcií EÚ. Viac informácií získate v našom stánku v budove Európskeho parlamentu. Tešíme sa na vašu návštevu!

9. mája 2015 | 10:00 – 16:00 | Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

Ochrana údajov pre 21. storočie DeutschEnglishfrançais

Ochrana údajov sa týka nás všetkých, či už nakupujeme cez internet, používame smartfón alebo sa uchádzame o pracovné miesto. Navštívte náš interaktívny stánok zameraný na technológie a ochranu údajov v Európskom parlamente.

9. mája 2015 | 11:00 – 18.00 | Európsky parlament

Oboznámte sa s fungovaním Európskeho parlamentu français

Zistite viac o jedinej inštitúcii, ktorej členovia sú volení v priamych voľbách a zoznámte sa s fungovaním Európskeho parlamentu. Stretnutie s poslancami o 14.00 Informácie o rozvojových projektoch mimovládnych organizácií Miesto konania: Place d’Armes, Luxemburg

9. mája 2015 | 11:00 – 18.00 | Európsky dvor audítorov

Viete, kto stráži financie EÚ?

Zoznámte sa s audítormi inštitúcií EÚ. Dozviete sa, ako chránia finančné záujmy občanov EÚ. Budete si môcť otestovať svoje audítorské znalosti v kvíze a zistiť, či máte potrebné predpoklady stať sa audítorom EÚ.

9. mája 2015 | 14.00 – 18.00 | Súdny dvor Európskej únie

Súdny dvor Európskej únie DeutschEnglishfrançais

Súdny dvor Európskej únie otvorí svoje dvere o 14.00. Príďte navštíviť inštitúciu, ktorá zodpovedá za súdne preskúmanie právnych aktov inštitúcií EÚ, zabezpečuje, že každý členský štát dodržiava zmluvy EÚ a odpovedá vnútroštátnym súdom na ich otázky týkajúce sa výkladu práva EÚ.

2. máj 2015 | 10.00 – 18.00 | Európsky parlament

Oboznámte sa s fungovaním Európskeho parlamentu DeutschEnglishfrançaisNederlands

Navštívte jedinú inštitúciu, ktorej členovia sú volení v priamych voľbách a zoznámte sa s fungovaním Európskeho parlamentu. Zapojte sa do debaty o európskom roku rozvoja. Verejná diskusia s poslancami EP o 11.30. Bezplatný trajekt z centra mesta do Európskeho parlamentu po celý deň. Allée du Printemps, Štrasburg

2. máj 2015 | 10.00 – 18.00 | Európsky dvor audítorov

Viete, kto stráži financie EÚ?

Zoznámte sa s audítormi inštitúcií EÚ. Dozviete sa, ako chránia finančné záujmy občanov EÚ. Budete si môcť otestovať svoje audítorské znalosti v kvíze a zistiť, či máte potrebné predpoklady stať sa audítorom EÚ.

2. máj 2015 | 10.00 – 18.00 | Európsky ombudsman

Európsky ombudsman

Európsky ombudsman spolu s nemeckým federálnym Deutsch a regionálnym petičným výborom Deutsch a s francúzskym národným ombudsmanom français budú poskytovať pomoc a poradenstvo návštevníkom dňa otvorených dverí inštitúcií EÚ. Viac informácií získate v našom stánku v budove Európskeho parlamentu. Tešíme sa na vašu návštevu!

Podujatia v rámci Dňa Európy v jednotlivých členských štátoch

Miestne kancelárie Európskej komisie a Európskeho parlamentu v EÚ organizujú rôzne podujatia zamerané na všetky vekové skupiny.

Pozrite si, aké podujatia sa konajú vo vašej krajine.

Podujatia v rámci Dňa Európy vo svete

Zastúpenia EÚ v spolupráci s veľvyslanectvami členských štátov v hostiteľských krajinách organizujú aktivity na tému Európa vo svete. Prednášky, súťaže, filmové festivaly a ďalšie podujatia predstavia to najlepšie, čo EÚ môže ponúknuť.

Ďalšie informácie

Prečo oslavujeme Deň Európy?

Deň Európy (9. mája) je oslavou mieru a jednoty v Európe. V tento deň si pripomíname výročie historickej Schumanovej deklarácie. Robert Schuman, francúzsky minister zahraničných vecí, vo svojom prejave prednesenom v Paríži v roku 1950 navrhol novú podobu politickej spolupráce v Európe, ktorá by zabránila vojnám medzi európskymi národmi.

Jeho víziou bolo vytvorenie európskej inštitúcie, ktorej úlohou by bolo riadenie spoločného trhu s uhlím a oceľou. Zmluva, ktorá viedla k vytvoreniu takéhoto orgánu, bola podpísaná o rok neskôr. Návrh Roberta Schumana sa považuje za začiatok budovania toho, čo je dnes Európskou úniou.

Plagáty ku Dňu Európy

Pri príležitosti Dňa Európy sa každoročne vyberie plagát, ktorý najlepšie vystihuje myšlienku Európskej únie. Pozrite si víťazné plagáty z uplynulých rokov.