You are here:

Dzień Europy – Dzień Otwartych Drzwi w instytucjach UE

Dzień Europy (9 maja) jest dniem, w którym świętujemy pokój i jedność w Europie. 9 maja przypada rocznica podpisania historycznej deklaracji Schumana. W swoim przemówieniu wygłoszonym w Paryżu w 1950 r. Robert Schuman (ówczesny francuski minister spraw zagranicznych) zaproponował nową formę współpracy politycznej w Europie, która uniemożliwiłaby wybuch nowej wojny.

Jego pomysł polegał na utworzeniu ponadnarodowej instytucji europejskiej sprawującej zarząd nad całą produkcją węgla i stali. Traktat powołujący do życia tę instytucję podpisano już w rok później. Plan Schumana uważa się za zalążek tego, czym dzisiaj jest Unia Europejska.

Dzień otwartych drzwi w instytucjach UE

Aby uczcić Dzień Europy, na początku maja instytucje europejskie organizują Dzień Otwartych Drzwi dla zwiedzających w Brukseli i w Strasburgu. Lokalne przedstawicielstwa UE w Europie i na całym świecie organizują szereg wydarzeń, w których wziąć udział mogą wszyscy zainteresowani.

Każdego roku tysiące osób uczestniczy w debatach, koncertach, wizytach grupowych i innych wydarzeniach organizowanych w ramach obchodów Dnia Europy oraz w działaniach mających na celu informowanie społeczeństwa o UE.

Galeria zdjęć:

Plakaty Dnia Europy 1996–2014

Co roku z okazji Dnia Europy wybierany jest plakat, który najlepiej wyraża idee integracji europejskiej. Poniżej przedstawiono plakaty wybrane w ostatnich latach.

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1998

 • 1998

 • 1997

 • 1996