You are here:

Dzień Europy – Dzień Otwartych Drzwi w instytucjach UE

Dzień Otwartych Drzwi w instytucjach UE

Instytucje europejskie otwierają swoje drzwi dla zwiedzających. Weź udział w obchodach i dowiedz się więcej na temat Unii Europejskiej, uczestnicząc w różnych wydarzeniach dla osób w każdym wieku.

Aby uczcić Dzień Europy, 2 maja w Strasburgu i 9 maja w Brukseli i Luksemburgu instytucje europejskie organizują Dzień Otwartych Drzwi dla zwiedzających. Lokalne biura UE w Europie i na całym świecie organizują szereg imprez, w których wziąć udział mogą wszyscy zainteresowani.

Każdego roku tysiące osób uczestniczy w debatach, koncertach, wizytach grupowych i innych wydarzeniach organizowanych w ramach obchodów Dnia Europy oraz w działaniach mających na celu informowanie społeczeństwa o UE.

Jakie atrakcje przewidujemy w tym roku?

9 maja 2015 r.

9 maja 2015 r.

2 maja 2015 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia na mapie

  • Instytucje UE
  • Bezpłatny transport – przystanki
9 maja 2015 r. 10:00 - 18:00 | Parlament Europejski

Twój głos w Unii Europejskiej DeutschEnglishfrançaisNederlands

Posłowie do Parlamentu Europejskiego reprezentują obywateli UE. Zapraszamy do odwiedzenia PE, wzięcia udziału w debacie poświęconej kwestiom równości płci i do zapoznania się z działalnością organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju.

9 maja 2015 r. 10:00 - 18:00 | Rada

Odwiedź Radę Europejską

Rada Unii Europejskiej oraz Rada Europejska zapraszają chętnych do odwiedzin. Zobacz gdzie spotykają się szefowie państw i rządów 28 państw członkowskich UE, aby podejmować decyzje.

9 maja 2015 r. 10:00 - 18:00 | Komisja Europejska

UE dąży do wzmocnienia pozycji Europy na arenie międzynarodowej

Wszyscy odwiedzający będą mieli okazję zapoznać się z konkretnymi działaniami, priorytetami i szerokim zakresem działalności Komisji Europejskiej. Ponieważ działania na szczeblu UE mają wpływ na życie nas wszystkich!

9 maja 2015 r. 10:00 - 18:00 | Europejski Trybunał Obrachunkowy

Czy wiesz, kto stoi na straży finansów UE?

Spotkaj się z unijnymi audytorami. Dowiedz się, w jaki sposób chronią interesy finansowe Europejczyków. Sprawdź, czy nadawałbyś się na unijnego audytora!

9 maja 2015 r. 10:00 - 18:00 | Europejska Służba Działań Zewnętrznych

Służba dyplomatyczna Unii Europejskiej English

Europejska Służba Działań Zewnętrznych to służba dyplomatyczna Unii Europejskiej, która zajmuje się wspieraniem projektów UE na świecie. Pomaga Federice Mogherini – która pełni funkcję wysokiego przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz wiceprzewodniczacego Komisji Europejskiej – w realizowaniu unijnej wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.

9 maja 2015 r. 10:00 - 18:00 | Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Europejski Komitet Ekonomiczno–Społeczny (EKES) Englishfrançais

Dowiedz się, co EKES robi dla Ciebie! Zachęcamy do wymiany opinii i pomysłów na temat ważnych dla każdego zagadnień, takich jak zatrudnienie, wzrost gospodarczy, zrównoważony rozwój, inicjatywy na rzecz światowego rozwoju, walka z biedą itp.

9 maja 2015 r. 10:00 - 18:00 | Komitet Regionów

Twój region w Unii Europejskiej

Zapoznaj się z działalnością Komitetu Regionów w interaktywny sposób. Dowiedz się więcej o jego pracach i aktualnych priorytetach politycznych; dowiedz się, jak różnorodna jest Europa i jakie inicjatywy podejmowane są na szczeblu regionalnym w dziedzinie współpracy na rzecz rozwoju.

9 maja 2015 r. 10:00 - 18:00 | Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Uczestnicy będą mogli skorzystać z pomocy i porad Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, a także federalnego rzecznika praw obywatelskich DeutschEnglishfrançaisNederlands i regionalnego rzecznika praw obywatelskich français Belgii. Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska w Parlamencie Europejskim!

9 maja 2015 r. 10:00 - 16:00 | Europejski Inspektor Ochrony Danych

Ochrona danych na miarę XXI wieku DeutschEnglishfrançais

Ochrona danych jest kwestią ważną dla nas wszystkich, niezależnie od tego czy robimy zakupy przez internet, czy składamy podanie o pracę za pomocą smartfona. Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska w Parlamencie Europejskim, gdzie można uzyskać więcej informacji na temat technologii ochrony danych.

9 maja 2015 r. 11:00 - 18:00 | Parlament Europejski

Jak działa Parlament Europejski français

Odwiedź Parlament Europejski – jedyną instytucję unijną, której członkowie są wybierani w wyborach powszechnych w całej Europie, i dowiedz się, w jaki sposób funkcjonuje. Z posłami do PE będzie można spotkać o godz.14. Dowiedz się więcej o projektach organizacji pozarządowych na rzecz rozwoju. Miejsce: Place d'Armes, Luksemburg.

9 maja 2015 r. 11:00 - 18:00 | Europejski Trybunał Obrachunkowy

Czy wiesz, kto stoi na straży finansów UE?

Spotkaj się z unijnymi audytorami. Dowiedz się, w jaki sposób chronią interesy finansowe Europejczyków. Sprawdź, czy nadawałbyś się na unijnego audytora!

9 maja 2015 r. 14:00 - 18:00 | Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej DeutschEnglishfrançais

Od godz. 14 zapraszamy do odwiedzenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej odpowiedzialnego za kontrolowanie zgodności aktów prawnych opracowywanych przez instytucje UE z prawem europejskim, za interpretację prawa UE na wniosek sądów krajowych oraz zagwarantowanie, że państwa członkowskie przestrzegają traktatów europejskich.

2 maja 2015 r. 10:00 - 18:00 | Parlament Europejski

Jak działa Parlament Europejski DeutschEnglishfrançaisNederlands

Odwiedź Parlament Europejski – jedyną instytucję unijną, której członkowie są wybierani w wyborach powszechnych w całej Europie, i dowiedz się, w jaki sposób funkcjonuje. Weź udział w debacie na temat Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju. Debata publiczna z udziałem posłów do PE o godz. 11.30. Przez cały dzień będzie można skorzystać z bezpłatnego transportu statkiem z centrum miasta do Parlamentu Europejskiego. Allée du Printemps, Strasburg.

2 maja 2015 r. 10:00 - 18:00 | Europejski Trybunał Obrachunkowy

Czy wiesz, kto stoi na straży finansów UE?

Spotkaj się z unijnymi audytorami. Dowiedz się, w jaki sposób chronią interesy finansowe Europejczyków. Sprawdź, czy nadawałbyś się na unijnego audytora!

2 maja 2015 r. 10:00 - 18:00 | Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Uczestnicy będą mogli skorzystać z pomocy i porad Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, a także rzecznika praw obywatelskich Francji français i regionalnej komisji petycji Deutsch Niemiec. Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska w Parlamencie Europejskim!

Dzień Europy w całej UE

Lokalne biura Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego w UE organizują szereg wydarzeń, w których wziąć udział mogą wszyscy zainteresowani niezależnie od wieku.

Dowiedz się, co dzieje się w Twoim kraju.

Wydarzenia organizowane w ramach Dnia Europy na świecie

We współpracy z ambasadami państw członkowskich w delegaturach UE na całym świecie odbędą się różne wydarzenia związane z tematem miejsca Europy w świecie. Podczas wykładów, konkursów, festiwali filmowych i innych wydarzeń pokażemy wszystko, co Europa ma najlepszego do zaoferowania.

Więcej informacji

Dlaczego świętujemy Dzień Europy?

Dzień Europy (9 maja) jest dniem, w którym świętujemy pokój i jedność w Europie. 9 maja przypada rocznica podpisania historycznej Deklaracji Schumana. W swoim przemówieniu wygłoszonym w Paryżu w 1950 r. Robert Schuman (ówczesny francuski minister spraw zagranicznych) zaproponował nową formę współpracy politycznej w Europie, która uniemożliwiłaby wybuch nowej wojny.

Jego pomysł polegał na utworzeniu ponadnarodowej instytucji europejskiej sprawującej zarząd nad całą produkcją węgla i stali. Traktat powołujący do życia tę instytucję podpisano już w rok później. Plan Schumana uważa się za zalążek tego, czym dzisiaj jest Unia Europejska.

Dzień Europy – plakaty

Co roku z okazji Dnia Europy wybierany jest plakat, który najlepiej wyraża idee integracji europejskiej. Poniżej przedstawiono plakaty wybrane w ostatnich latach.