You are here:

Eiropas diena - ES atvērto durvju diena

Atvērto durvju diena ES iestādēs

ES iestādes ver durvis sabiedrībai. Apmeklējiet svinības un uzziniet vairāk par Eiropas Savienību, piedaloties pasākumos, kas paredzēti visām vecuma grupām.

Atzīmējot Eiropas dienu, ES iestādes 2. maijā Strasbūrā un 9. maijā Briselē un Luksemburgā atver savas durvis plašai sabiedrībai. Arī ES biroji Eiropā un citur pasaulē organizē dažnedažādus pasākumus visu vecumu cilvēkiem.

Ik gadu šajā dienā tūkstošiem cilvēku apmeklē ES iestādes, piedalās diskusijās, dodas uz koncertiem un citiem pasākumiem, šādi uzzinot vairāk par ES.

Kas notiks šogad?

2015. gada 9. maijs

2015. gada 9. maijs

2015. gada 2. maijs

Skatīt visus pasākumus kartē

  • ES iestādes
  • Bezmaksas vilciena pieturas
2015. gada 9. maijs | 10:00 - 18:00 | Eiropas Parlaments

Jūsu balss Eiropas Savienībā DeutschEnglishfrançaisNederlands

Eiropas Parlamenta deputāti jūs pārstāv Eiropas Savienībā. Apmeklējiet mūs, galvenajās debatēs diskutējiet par dzimumu līdztiesību un uzziniet vairāk par attīstības NVO darbu. Tas viss notiks krāsainā, pozitīvā atmosfērā.

2015. gada 9. maijs | 10:00 - 18:00 | Padome

Iepazīstiet Eiropadomi

Eiropas Savienības Padome un Eiropadome ver durvis apmeklētājiem. Nāciet un palūkojieties, kur lēmumus pieņem 28 ES valstu un valdību vadītāji.

2015. gada 9. maijs | 10:00 - 18:00 | Eiropas Komisija

ES strādā pie tā, lai pieaugtu Eiropas ietekme pasaulē

Visi apmeklētāji varēs uzzināt par konkrētiem pasākumiem, galvenajām prioritātēm un ļoti dažādām Eiropas Komisijas darba jomām. Runa ir par Eiropu. Runa ir par tevi!

2015. gada 9. maijs | 10:00 - 18:00 | Eiropas Revīzijas palāta

Vai pazīstat ES naudas sargātājus?

Satieciet ES revidentus. Uzziniet, kā viņi aizsargā ES pilsoņu finansiālās intereses. Pārbaudiet savas revidenta prasmes viktorīnā un uzziniet, vai tās ir labas diezgan, lai kļūtu par ES revidentu.

2015. gada 9. maijs | 10:00 - 18:00 | Eiropas Ārējās darbības dienests

Eiropas Savienības diplomātiskais dienests English

Eiropas Ārējās darbības dienests, proti, ES diplomātiskais dienests, pārstāv ES pasaulē. Tas palīdz ES Ārējās darbības dienesta vadītājai Federikai Mogerīni — Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei — īstenot ES kopējo ārpolitiku un drošības politiku.

2015. gada 9. maijs | 10:00 - 18:00 | Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) Englishfrançais

Uzziniet, ko jūsu labā dara EESK! Paudiet savu viedokli un idejas par tematiem, kas ir būtiski jums, piemēram, nodarbinātību, ekonomikas izaugsmi, ilgtspējīgu attīstību, globālas attīstības iniciatīvām, nabadzības izskaušanu u.c.

2015. gada 9. maijs | 10:00 - 18:00 | Reģionu komiteja

Jūsu reģiona pārstāvība Eiropas Savienībā

Iepazīstiet Reģionu komiteju interaktīvā veidā! Uzziniet vairāk par tās darbu un pašreizējām politiskajām prioritātēm, kā arī Eiropas daudzveidību un reģionu iniciatīvām attīstības sadarbības jomā.

2015. gada 9. maijs | 10:00 - 18:00 | Eiropas Ombuds

Eiropas Ombuds

Eiropas Ombuds apvieno spēkus ar Beļģijas federācijas tiesībsargu DeutschEnglishfrançaisNederlands un reģionālo tiesībsargu français, lai sniegtu palīdzību un padomu pilsoņiem, kas atnākuši uz ES atvērto durvju dienu. Apmeklējiet mūsu stendu Parlamenta telpās, lai uzzinātu vairāk! Gaidām jūs!

2015. gada 9. maijs | 10:00 - 16:00 | Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

21. gadsimta vajadzībām atbilstīga datu aizsardzība DeutschEnglishfrançais

Datu aizsardzība vajadzīga mums visiem, piemēram, kad iepērkamies tīmeklī, lietojam viedtālruni vai piesakāmies darbā. Apmeklējiet Eiropas Parlamentā izvietoto EDAU stendu, kur var interaktīvā veidā gūt ieskatu izmantotajā tehnoloģijā un datu aizsardzībā.

2015. gada 9. maijs | 11:00 - 18:00 | Eiropas Parlaments

Uzziniet, kā strādā Eiropas Parlaments! français

Apmeklējiet vienīgo ES iestādi, kuras locekļus ievēl vispārējās Eiropas līmeņa vēlēšanās, un uzziniet, kā strādā Parlaments. Plkst. 14.00 tiecieties ar deputātiem. Uzziniet par NVO attīstības projektiem. Vieta: Place d'Armes, Luksemburga.

2015. gada 9. maijs | 11:00 - 18:00 | Eiropas Revīzijas palāta

Vai pazīstat ES naudas sargātājus?

Satieciet ES revidentus. Uzziniet, kā viņi aizsargā ES pilsoņu finansiālās intereses. Pārbaudiet savas revidenta prasmes viktorīnā un uzziniet, vai tās ir labas diezgan, lai kļūtu par ES revidentu.

2015. gada 9. maijs | 14:00 - 18:00 | Eiropas Savienības Tiesa

Eiropas Savienības Tiesa DeutschEnglishfrançais

No plkst. 14.00 apmeklējiet Eiropas Savienības Tiesu, kas ir atbildīga par ES iestāžu aktu pārskatīšanu. Tiesa nodrošina to, ka dalībvalstis ievēro līgumus, un pēc valsts tiesu pieprasījuma interpretē ES tiesības.

2015. gada 2. maijs | 10:00 - 18:00 | Eiropas Parlaments

Uzziniet, kā strādā Eiropas Parlaments! DeutschEnglishfrançaisNederlands

Apmeklējiet vienīgo ES iestādi, kuras locekļus ievēl vispārējās Eiropas līmeņa vēlēšanās, un uzziniet, kā strādā Eiropas Parlaments. Piedalieties diskusijā par Eiropas gadu attīstībai. Publiskas debates ar deputātiem sāksies plkst. 11.30. Visu dienu tiek nodrošināta bezmaksas prāmja satiksme no pilsētas centra uz Eiropas Parlamentu. Allée du Printemps, Strasbūra.

2015. gada 2. maijs | 10:00 - 18:00 | Eiropas Revīzijas palāta

Vai pazīstat ES naudas sargātājus?

Satieciet ES revidentus. Uzziniet, kā viņi aizsargā ES pilsoņu finansiālās intereses. Pārbaudiet savas revidenta prasmes viktorīnā un uzziniet, vai tās ir labas diezgan, lai kļūtu par ES revidentu.

sestdiena, 2015. gada 2. maijā | 10:00 - 18:00 | Eiropas Ombuds

Eiropas Ombuds

Eiropas Ombuds apvieno spēkus ar Francijas valsts tiesībsargu français, Vācijas federālo komiteju lūgumrakstu izskatīšanai Deutsch un lūgumrakstu izskatīšanas reģionālajām komtejām Deutsch, lai sniegtu palīdzību un padomu pilsoņiem, kas atnākuši uz ES atvērto durvju dienu. Apmeklējiet mūsu stendu Parlamenta telpās, lai uzzinātu vairāk! Gaidām jūs!

Eiropas dienas pasākumi visā Eiropas Savienībā

Eiropas Komisijas un Eiropas Parlamenta vietējie biroji ES dalībvalstīs rīko dažādus pasākumus visām vecuma grupām.

Uzziniet, kas notiek jūsu valstī.

Eiropas dienas pasākumi visā pasaulē

ES delegācijas sadarbībā ar dalībvalstu vēstniecībām uzņēmējvalstīs rīko aktivitātes par tematu “Eiropa pasaulē”. Lekcijas, konkursi, filmu festivāli un citi pasākumi demonstrēs labāko, ko ES var piedāvāt.

Plašāka informācija

Kāpēc vajadzīga Eiropas diena?

Eiropas diena (9. maijs) veltīta mieram un vienotībai Eiropā. Šajā datumā tiek atzīmēta nu jau vēsturē iegājušās Šūmana deklarācijas gadadiena. Francijas ārlietu ministrs Robērs Šūmans 1950. gadā Parīzē teiktā runā ierosināja Eiropā ieviest jaunu politiskās sadarbības veidu, kas padarītu karu starp Eiropas valstīm neiedomājamu.

Viņa ideja bija tāda, ka jāizveido Eiropas institūcija, kas apvienotu un pārraudzītu ogļu un tērauda ražošanu. Ātrāk nekā pēc gada tika parakstīts līgums par šādas iestādes izveidi. Šūmana priekšlikumu uzskata par pašreizējās Eiropas Savienības pirmsākumu.

Eiropas dienas plakāti

Katru gadu Eiropas dienai tiek izraudzīts viens plakāts, kas vislabāk atspoguļo ES ideju. Šeit varat aplūkot iepriekšējos gados uzvarējušos plakātus.