You are here:

Lá na hEorpa - Doirse Oscailte san Aontas Eorpach

Doirse oscailte in institiúidí an Aontais Eorpaigh

Beidh institiúidí an Aontais ag oscailt a ndoirse don phobal. Bí linn agus cuirfidh tú eolas níos fearr ar an Aontas Eorpach. Beidh imeachtaí agus gníomhaíochtaí ann don uile aois.

Le Lá na hEorpa a cheiliúradh, osclóidh institiúidí an Aontais Eorpaigh a gcuid doirse don phobal an 2 Bealtaine in Strasbourg agus an 9 Bealtaine sa Bhruiséil agus i Lucsamburg. In oifigí áitiúla an Aontais san Eoraip agus ar fud an domhain eagraítear gníomhaíochtaí agus imeachtaí éagsúla don uile aois.

Gach bliain glacann na mílte duine páirt i dturais, díospóireachtaí, ceolchoirmeacha, agus imeachtaí eile leis an lá a chomóradh agus le feasacht faoin Aontas Eorpach a mhúscailt.

Cad tá ar siúl i mbliana?

9 Bealtaine 2015

9 Bealtaine 2015

2 Bealtaine 2015

Na himeachtaí uile a fheiceáil ar an mapa

  • Institiúidí an Aontais Eorpaigh
  • Stadanna na traenach tointeála saor in aisce
9 Bealtaine 2015 | 10:00 - 18:00 | Parlaimint na hEorpa

Do ghuthsa san Aontas Eorpach DeutschEnglishfrançaisNederlands

Déanann na Feisirí i bParlaimint na hEorpa ionadaíocht thar do cheann san Aontas. Tabhair cuairt orainn, pléigh comhionannas inscne linn sa díospóireacht mhór agus faigh amach faoi obair forbartha na n-eagraíochtaí neamhrialtasacha i dtimpeallacht bhreá spleodrach.

9 Bealtaine 2015 | 10:00 - 18:00 | An Chomhairle

An Chomhairle Eorpach a fheiceáil

Osclóidh Comhairle an Aontais Eorpaigh agus an Chomhairle Eorpach a gcuid doirse don phobal. Feicfidh tú an áit a ndéanann na Ceannairí Stáit agus Rialtais ó 28 mBallstát an Aontais a gcinntí.

9 Bealtaine 2015 | 10:00 - 18:00 | An Coimisiún Eorpach

Tá an tAontas ag obair le seasamh na hEorpa a láidriú sa domhan

Gheobhaidh na saoránaigh amach faoi na gníomhartha, na tosaíochtaí agus an réimse leathan oibre atá ag an gCoimisiún Eorpach. An Eoraip, baineann sé leatsa!

9 Bealtaine 2015 | 10:00 - 18:00 | Cúirt Iniúchóirí na hEorpa

An bhfuil cur amach agat ar chosantóirí chistí an Aontais?

Cuir aithne ar iniúchóirí an Aontais Eorpaigh. Faigh amach conas a chosnaíonn siad leas airgeadais shaoránaigh an Aontais. Bain triail as do scileanna iniúchta le ceisteanna go bhfeice tú an bhfuil mianach iniúchóra Eorpaigh ionat.

9 Bealtaine 2015 | 10:00 - 18:00 | An tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí

Seirbhís taidhleoireachta an Aontais Eorpaigh English

Is é seirbhís taidhleoireachta an Aontais Eorpaigh é an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí, cuireann sí seasamh an Aontais chun cinn ar fud an domhain. Cuidíonn an tseirbhís le Federica Mogherini – an tArdionadaí do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála agus Leasuachtarán de chuid an Choimisiúin – comhbheartas eachtrach agus slándála an Aontais a chur i bhfeidhm.

9 Bealtaine 2015 | 10:00 - 18:00 | Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) Englishfrançais

Faigh amach faoina ndéanann an Coiste duitse! Beidh deis agat do thuairimí agus do smaointe faoi chúrsaí ar cás leatsa iad a roinnt, mar shampla: fostaíocht, fás eacnamaíoch, forbairt inbhuanaithe, tionscnaimh forbartha domhanda, deireadh a chur leis an mbochtaineacht...

9 Bealtaine 2015 | 10:00 - 18:00 | Coiste na Réigiún

Do réigiúnsa san Aontas Eorpach

Cuir eolas ar Choiste na Réigiún ar dhóigh idirghníomhach! Faigh amach faoina chuid oibre agus tosaíochtaí polaitiúla agus faoi na tionscnaimh éagsúlachta agus réigiúnacha atá ag an Eoraip i réimse an chomhair um fhorbairt.

9 Bealtaine 2015 | 10:00 - 18:00 | An tOmbudsman Eorpach

An tOmbudsman Eorpach

Tá an tOmbudsman Eorpach ag dul i gcomhar le hombudsman feidearálach DeutschEnglishfrançaisNederlands agus le hombudsman réigiúnach français na Beilge chun cabhair agus comhairle a thabhairt do shaoránaigh atá ag freastal ar Lá na nDoirse Oscailte san Aontas Eorpach. Tabhair cuairt ar ár seastán i bParlaimint na hEorpa le tuilleadh eolais a fháil. Táimid ag tnúth le do chuairt!

9 Bealtaine 2015 | 10:00 - 16:00 | An Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí

Cosaint sonraí san 21ú haois DeutschEnglishfrançais

Baineann cosaint sonraí linn ar fad, bímis ag siopadóireacht ar líne, ag úsáid fón cliste nó ag cur isteach ar phost. Tabhair cuairt ar ár seastán i bParlaimint na hEorpa le léargas idirghníomhach a fháil ar chosaint sonraí agus teicneolaíochta.

9 Bealtaine 2015 | 11:00 - 18:00 | Parlaimint na hEorpa

Faigh amach conas a oibríonn Parlaimint na hEorpa français

Faigh amach faoi Pharlaimint na hEorpa – an t-aon institiúid Eorpach amháin a thoghann na saoránaigh uile – agus cuir eolas ar an gcaoi a bhfeidhmíonn sí. Cuir aithne ar na Feisirí ag 14:00. Faigh amach faoi thionscadail forbraíochta na n-eagraíochtaí neamhrialtasacha. Áit: Place d'Armes, Lucsamburg.

9 Bealtaine 2015 | 11:00 - 18:00 | Cúirt Iniúchóirí na hEorpa

An bhfuil cur amach agat ar chosantóirí chistí an Aontais?

Cuir aithne ar iniúchóirí an Aontais Eorpaigh. Faigh amach conas a chosnaíonn siad leas airgeadais shaoránaigh an Aontais. Bain triail as do scileanna iniúchta le ceisteanna go bhfeice tú an bhfuil mianach iniúchóra Eorpaigh ionat.

9 Bealtaine 2015 | 14:00 - 18:00 | Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh DeutschEnglishfrançais

Ó 14:00 is féidir cuairt a thabhairt ar an gCúirt Bhreithiúnais a bhfuil sé de chúram uirthi gníomhartha institiúidí an Aontais a athbhreithniú, a chinntiú go bhfuil na Ballstáit ag comhlíonadh na gConarthaí, agus dlí an Aontais a léirmhíniú nuair a iarrann na cúirteanna náisiúnta sin uirthi.

2 Bealtaine 2015 | 10:00 - 18:00 | Parlaimint na hEorpa

Faigh amach conas a oibríonn Parlaimint na hEorpa DeutschEnglishfrançaisNederlands

Tabhair cuairt ar Pharlaimint na hEorpa – an t-aon institiúid Eorpach amháin a thoghann na saoránaigh uile – agus cuir eolas ar an gcaoi a bhfeidhmíonn sí. Bí páirteach sa díospóireacht faoi Bhliain Eorpach na Forbartha. Díospóireacht phoiblí le Feisirí ag 11:30. Farantóireacht saor in aisce ó lár na Cathrach chuig Parlaimint na hEorpa ar feadh an lae. Allée du Printemps, Strasbourg.

2 Bealtaine 2015 | 10:00 - 18:00 | Cúirt Iniúchóirí na hEorpa

An bhfuil cur amach agat ar chosantóirí chistí an Aontais?

Cuir aithne ar iniúchóirí an Aontais Eorpaigh. Faigh amach conas a chosnaíonn siad leas airgeadais shaoránaigh an Aontais. Bain triail as do scileanna iniúchta le ceisteanna go bhfeice tú an bhfuil mianach iniúchóra Eorpaigh ionat.

2 Bealtaine 2015 | 10:00 - 18:00 | An tOmbudsman Eorpach

An tOmbudsman Eorpach

Tá an tOmbudsman Eorpach ag dul i gcomhar le hOmbudsman Náisiúnta na Fraince français agus le coiste feidearálacha achainíocha Deutsch agus coiste réigiúnacha achainíocha Deutsch na Gearmáine chun cabhair agus comhairle a thabhairt do shaoránaigh atá ag freastal ar Lá na nDoirse Oscailte san Aontas Eorpach. Tabhair cuairt ar ár seastán i bParlaimint na hEorpa le tuilleadh eolais a fháil. Táimid ag tnúth le do chuairt!

Faigh amach faoi imeachtaí Lá na hEorpa ar fud an Aontais

Beidh imeachtaí éagsúla don uile aois á n-eagrú ag oifigí áitiúla an Choimisiúin Eorpaigh agus Pharlaimint na hEorpa san Aontas Eorpach.

Eolas faoina bhfuil ar siúl i do thírse.

Imeachtaí Lá na hEorpa ar fud an domhain

I gcomhar le hambasáidí na mBallstát ina dtíortha aíochta, eagróidh Toscaireachtaí an Aontais imeachtaí faoin téama an Eoraip sa Domhan Mór. Trí léachtaí, comórtais, féilte scannán agus imeachtaí eile, léireofar scoth na hEorpa.

Tuilleadh eolais

Cad chuige Lá na hEorpa?

Lá na hEorpa (9 Bealtaine) déantar ceiliúradh ar shíocháin agus ar aontacht san Eoraip. Is ar an dáta sin a rinneadh an t-aitheasc stairiúil dá nglaoitear 'dearbhú Schuman'. In óráid a thug sé i bPáras i 1950, léirigh aire gnóthaí eachtracha na Fraince, Robert Schuman, an aisling a bhí aige de chomhar polaitiúil de chineál nua san Eoraip a d'fhágfadh cogaíocht idir náisiúin na hEorpa doshamhlaithe.

Ba é an fhís a bhí aige institiúid Eorpach a chruthú a chomhthiomsódh agus a bhainisteodh táirgeadh guail agus cruach. Laistigh de bhliain, bhí conradh sínithe lenar cruthaíodh an institiúid sin. Amharctar ar mholadh Schuman mar thús an tionscadail as ar fhás an tAontas Eorpach.

Póstaeir Lá na hEorpa

Gach bliain, roghnaítear an póstaer is fearr a léiríonn fís an Aontais Eorpaigh le bheith ina phóstaer do Lá na hEorpa. Caith súil ar na póstaeir thíos a roghnaíodh sna blianta roimhe seo.