You are here:

Euroopa päev – ELi avatud uste päev

Avatud uste päev ELi institutsioonides

ELi institutsioonid avavad oma uksed üldsusele. Osalege tähistamisel ning saage uusi teadmisi Euroopa Liidu kohta. Üritusi ja tegevust leidub igas vanuses külastajatele.

Euroopa päeva puhul korraldavad ELi institutsioonid avatud uste päevad 2. mail Strasbourgis ning 9. mail Brüsselis ja Luxembourgis. ELi asutused Euroopas ja mujal maailmas korraldavad erinevaid üritusi ning tegevust igas vanuses inimestele.

Igal aastal võtavad tuhanded inimesed osa külastustest, aruteludest, kontsertidest ja muudest üritustest, millega tähistatakse Euroopa päeva ning suurendatakse teadlikkust EList.

Mis toimub käesoleval aastal?

9. mai 2015

9. mai 2015

2. mai 2015

Vaadake kõiki sündmusi kaardil

  • ELi institutsioonid
  • Tasuta eritransport
9. mai 2015 | 10.00–18.00 | Euroopa Parlament

Sinu hääl Euroopas DeutschEnglishfrançaisNederlands

Euroopa Parlamendi liikmed esindavad Teid ELis. Külastage meid, et arutada soolise võrdõiguslikkuse teemal põhiarutelu raames ja tutvuge arenguabi valdkonnas tegutsevate vabaühenduste tööga värvikas optimistlikus meeleolus.

9. mai 2015 | 10.00–18.00 | Nõukogu

Tutvuge Euroopa Ülemkoguga

Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Ülemkogu avavad üldsusele oma uksed. Tulge ja vaadake, kus teevad otsuseid 28 ELi liikmesriigi riigipead ning valitsusjuhid.

9. mai 2015 | 10.00–18.00 | Euroopa Komisjon

ELi eesmärgiks on Euroopa tugevam positsioon maailmas

Kõik saavad tutvuda konkreetsete meetmete, prioriteetide ja Euroopa Komisjoni eri töövaldkondadega. Küsimus on Euroopas, see puudutab ka Sind!

9. mai 2015 | 10.00–18.00 | Euroopa Kontrollikoda

Kas teate, kes valvab ELi rahaliste vahendite üle?

Kohtuge ELi audiitoritega. Uurige, kuidas nad kaitsevad ELi kodanike finantshuve. Testige oma auditeerimisoskusi viktoriiniga ja tehke selgeks, kas Teist võiks saada ELi audiitor.

9. mai 2015 | 10.00–18.00 | Euroopa välisteenistus

Euroopa Liidu diplomaatiline teenistus English

Euroopa välisteenistus aitab esindada ELi maailmas, ta on Euroopa Liidu diplomaatiline teenistus. Teenistus aitab liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal ja komisjoni asepresidendil Federica Mogherinil viia ellu liidu ühist välis- ja julgeolekupoliitikat.

9. mai 2015 | 10.00–18.00 | Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Englishfrançais

Uurige, mida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee teeb Teie heaks! Jagage arvamusi ja ideid teie jaoks huvitavatel ning tähtsatel teemadel, nagu näiteks tööhõive, majanduskasv, säästev areng, üleilmse arengu algatused, vaesuse kaotamine jne.

9. mai 2015 | 10.00–18.00 | Regioonide Komitee

Sinu piirkond Euroopas

Tutvuge Regioonide Komiteega interaktiivselt! Uurige lähemalt komitee töö ja praeguste poliitiliste prioriteetide ning Euroopa mitmekesisuse ja piirkondade algatuste kohta arengukoostöö valdkonnas.

9. mai 2015 | 10.00–18.00 | Euroopa Ombudsman

Euroopa Ombudsman

Euroopa Ombudsman teeb koostööd Belgia föderaalombudsmani DeutschEnglishfrançaisNederlands ja piirkondliku ombudsmaniga français, et aidata ning nõustada ELi avatud uste päeva külastavaid kodanikke. Külastage lisateabe saamiseks meie stendi Euroopa Parlamendis. Jääme ootama Teie külastust!

9. mai 2015 | 10.00–16.00 | Euroopa Andmekaitseinspektor

Andmekaitse 21. sajandil DeutschEnglishfrançais

Kas teete oste internetis, kasutate nutitelefoni või kandideerite töökohale? Andmekaitse puudutab meid kõiki! Külastage Euroopa Andmekaitseinspektori stendi Euroopa Parlamendis, et tutvuda interaktiivselt tehnoloogia- ja andmekaitsevaldkonnaga.

9. mai 2015 | 11.00–18.00 | Euroopa Parlament

Uurige, kuidas Euroopa Parlament töötab français

Tutvuge lähemalt ainsa Euroopa tasandil üldiste valimiste käigus valitava institutsiooniga ning uurige, kuidas see töötab. Kohtuge Euroopa Parlamendi liikmetega kell 14.00. Tutvuge vabaühenduste arenguabiprojektidega. Toimumise koht: Place d'Armes, Luxembourg.

9. mai 2015 | 11.00–18.00 | Euroopa Kontrollikoda

Kas teate, kes valvab ELi rahaliste vahendite üle?

Kohtuge ELi audiitoritega. Uurige, kuidas nad kaitsevad ELi kodanike finantshuve. Testige oma auditeerimisoskusi viktoriiniga ja tehke selgeks, kas Teist võiks saada ELi audiitor.

9. mai 2015 | 14.00–18.00 | Euroopa Liidu Kohus

Euroopa Liidu Kohus DeutschEnglishfrançais

Alates kella 14.00-st saate külastada Euroopa Liidu Kohut. Kohtu ülesanne on vaadata läbi ELi institutsioonide õiguslik tegevus, tagada aluslepingute järgimine liikmesriikides ning tõlgendada liikmesriikide kohtute jaoks ELi õigust.

2. mai 2015 | 10.00–18.00 | Euroopa Parlament

Uurige, kuidas Euroopa Parlament töötab DeutschEnglishfrançaisNederlands

Külastage ainsat Euroopa tasandil üldiste valimiste käigus valitavat institutsiooni ning uurige, kuidas see töötab. Osalege Euroopa arenguaastat käsitlevas arutelus. Avalik arutelu Euroopa Parlamendi liikmetega kell 11.30. Tasuta transport keskusest Euroopa Parlamendi juurde kogu päeva jooksul. Allée du Printemps, Strasbourg.

2. mai 2015 | 10.00–18.00 | Euroopa Kontrollikoda

Kas teate, kes valvab ELi rahaliste vahendite üle?

Kohtuge ELi audiitoritega. Uurige, kuidas nad kaitsevad ELi kodanike finantshuve. Testige oma auditeerimisoskusi viktoriiniga ja tehke selgeks, kas Teist võiks saada ELi audiitor.

2. mai 2015 | 10.00–18.00 | Euroopa Ombudsman

Euroopa Ombudsman

Euroopa Ombudsman teeb koostööd Prantsusmaa riikliku ombudsmaniga français, riikliku kaebuste komiteega Deutsch ja Saksamaa piirkondliku kaebuste komiteega Deutsch, et aidata ning nõustada ELi avatud uste päeva külastavaid kodanikke. Külastage lisateabe saamiseks meie stendi Euroopa Parlamendis. Jääme ootama Teie külastust!

Euroopa päeva üritused kogu ELis

Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi kohalikud esindused ELis korraldavad erinevaid üritusi ning tegevust igas vanuses inimestele.

Vaadake, mis toimub Teie riigis.

Euroopa päeva üritused maailmas

ELi delegatsioonid korraldavad asukohariikides koos liikmesriikide saatkondadega üritusi pealkirja all Euroopa maailmas. Loengud, konkursid, filmifestivalid ja muud sündmused toovad esile parima, mida ELil pakkuda on.

Lisateave

Miks tähistatakse Euroopa päeva?

Euroopa päeval, 9. mail, tähistatakse rahu ja ühtsust Euroopas. Sellel kuupäeval on ajaloolise Schumani deklaratsiooni aastapäev. 1950. aastal Pariisis peetud kõnes esitas Prantsusmaa välisminister Robert Schuman oma idee uut liiki poliitilise koostöö kohta Euroopas, mis muudaks sõja Euroopa rahvaste vahel mõeldamatuks.

Ta nägi ette Euroopa institutsiooni loomist, mis ühendaks söe- ja terasetootmise ning juhiks seda. Vähem kui aasta pärast allkirjastatigi sellise organisatsiooni loomise leping. Schumani ettepanekut peetakse praeguse Euroopa Liidu alguseks.

Euroopa päeva plakatid

Igal aastal valitakse välja selline Euroopa päeva plakat, mis kajastab kõige paremini ELi põhimõtteid. Sirvige plakateid, et näha, millised on varasemad võitjad.