You are here:

Den Evropy – Den otevřených dveří v institucích EU

Den Evropy (9. května) oslavuje mír a jednotu v Evropě. Toto datum je připomenutím historicky významné „Schumanovy deklarace“. Francouzský ministr zahraničních věcí Robert Schuman během svého projevu v roce 1950 v Paříži navrhl novou formu politické spolupráce v Evropě, která by napříště vyloučila válečný konflikt mezi evropskými národy.

Navrhoval vytvoření nadnárodní evropské instituce, která by řídila společnou těžbu uhlí a výrobu oceli. Za necelý rok byla podepsána smlouva, na jejímž základě takový orgán vznikl. Schumanův návrh se považuje za počátek společenství, které dnes nazýváme Evropskou unií.

Den otevřených dveří v institucích EU

U příležitosti oslav Dne Evropy otevírají instituce EU své prostory veřejnosti. Akce se koná na začátku května v Bruselu a ve druhé polovině května ve Štrasburku. Řadu událostí a akcí pro všechny věkové skupiny pořádají i místní kanceláře EU v Evropě a ve světě.

U příležitosti oslav Dne Evropy si každoročně prohlédne prostory jednotlivých institucí tisíce lidí. Mají také možnost zúčastnit se diskuzí, koncertů a dalších akcí, při nichž se mohou dozvědět řadu zajímavých informací o Evropské unii.

Fotogalerie:

Plakáty ke Dni Evropy v letech 1996–2014

Každý rok je vybírán plakát, který nejlépe vyjadřuje myšlenku evropské integrace. Tento plakát pak propaguje Den Evropy v daném roce. Podívejte se na vítězné plakáty z minulých let.

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1998

 • 1998

 • 1997

 • 1996