You are here:

Den Evropy – Den otevřených dveří v institucích EU

Den otevřených dveří v institucích EU

Instituce EU otevírají své prostory veřejnosti. Oslavte s námi Den Evropy na akcích připravených pro všechny věkové skupiny a získejte nové poznatky o Evropské unii.

U příležitosti oslav Dne Evropy otevírají instituce EU své prostory veřejnosti. Akce se koná 2. května ve Štrasburku9. května v Bruselu a Lucemburku. Řadu událostí a akcí pro všechny věkové skupiny pořádají i místní kanceláře EU v Evropě a ve světě.

U příležitosti oslav Dne Evropy si každoročně prohlédne prostory jednotlivých institucí několik tisíc lidí. Konají se také diskuse, koncerty a další akce, při nichž se lidé mohou dozvědět řadu zajímavých informací o Evropské unii.

Jaký program je připraven letos?

9. května 2015

9. května 2015

2. května 2015

Zobrazit všechny akce na mapě

  • Instituce EU
  • Zastávky bezplatného kyvadlového spojení
9. května 2015 10.00–18.00 | Evropský parlament

Váš hlas v Evropské unii DeutschEnglishfrançaisNederlands

Členové Evropského parlamentu jsou vaši zástupci v EU. Přijďte nás navštívit a v rámci barvitého programu nabitého energií poznejte práci rozvojových nevládních organizací. Můžete se také zúčastnit diskuse na téma rovnosti žen a mužů.

9. května 2015 10.00–18.00 | Rada

Poznejte, jak funguje Evropská rada

Rada Evropské unie a Evropská rada otevírají své prostory veřejnosti. Přijďte se podívat do míst, kde vedoucí představitelé států 28 zemí EU přijímají důležitá rozhodnutí.

9. května 2015 10.00–18.00 | Evropská komise

Unie usiluje o lepší postavení Evropy ve světě

Všichni návštěvníci mají možnost dozvědět se více o konkrétních opatřeních, hlavních prioritách a široké škále činností Evropské komise. Evropa je o Vás!

9. května 2015 10.00–18.00 | Evropský účetní dvůr

Víte, kdo střeží finance EU?

Přijďte se setkat s auditory EU. Dozvíte se, jak chrání finanční zájmy občanů EU. Otestujte si své auditorské schopnosti v našem kvízu – dozvíte se, zda byste mohli být auditorem EU.

9. května 2015 10.00–18.00 | Evropská služba pro vnější činnost

Diplomatická služba Evropské unie English

Evropská služba pro vnější činnost jako diplomatická služba Evropské unie pomáhá hájit její zájmy ve světě. Je nápomocna Federice Mogheriniové, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedkyni Evropské komise, při provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky Unie.

9. května 2015 10.00–18.00 | Evropský hospodářský a sociální výbor

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) Englishfrançais

Chcete vědět, co pro vás dělá EHSV? Řekněte nám váš názor a připomínky k tématům, která vás zajímají a jsou pro vás důležitá, jako je zaměstnanost, hospodářský růst, udržitelný rozvoj, iniciativy pro celosvětový rozvoj, vymýcení chudoby...

9. května 2015 10.00–18.00 | Výbor regionů

Váš region v Evropské unii

Seznamte se s činností Výboru regionů interaktivním způsobem! Získáte více informací o jeho práci a současných politických prioritách a o rozmanitosti Evropy a iniciativách regionů na poli rozvojové spolupráce.

9. května 2015 10.00–18.00 | Evropský veřejný ochránce práv

Evropský veřejný ochránce práv

Evropský veřejný ochránce práv spojil síly s belgickým DeutschEnglishfrançaisNederlands a regionálním veřejným ochráncem français a společně budou poskytovat poradenství návštěvníkům dne otevřených dveří. Navštivte náš stánek v budově Evropského parlamentu. Těšíme se na setkání!

9. května 2015 10.00–16:00 | Evropský inspektor ochrany údajů

Ochrana údajů v 21. století DeutschEnglishfrançais

Ochrana údajů se týká nás všech, ať již nakupujeme online, používáme chytré telefony nebo se ucházíme o zaměstnání. Navštivte stánek Evropského inspektora ochrany údajů v Evropském parlamentu a pronikněte interaktivním způsobem do ochrany údajů a technologií.

9. května 2015 11:00–18.00 | Evropský parlament

Jak funguje Evropský parlament français

Poznejte na vlastní oči, jak funguje instituce, kterou jako jedinou volí přímo evropští občané. Ve 14.00 se můžete setkat s poslanci Evropského parlamentu. Dozvíte se také více o rozvojových projektech nevládních organizací. Místo konání: Place d'Armes, Lucemburk.

9. května 2015 11:00–18.00 | Evropský účetní dvůr

Víte, kdo střeží finance EU?

Přijďte se setkat s auditory EU. Dozvíte se, jak chrání finanční zájmy občanů EU. Otestujte si své auditorské schopnosti v našem kvízu – dozvíte se, zda byste mohli být auditorem EU.

9. května 2015 14:00–18.00 | Soudní dvůr Evropské unie

Soudní dvůr Evropské unie DeutschEnglishfrançais

Přijďte se od 14.00 podívat do prostor instituce, která přezkoumává akty jednotlivých orgánů EU, zajišťuje, aby členské státy dodržovaly ustanovení Smluv, a na žádost soudů členských států podává výklad práva EU.

2. května 2015 10:00–18.00 | Evropský parlament

Jak funguje Evropský parlament DeutschEnglishfrançaisNederlands

Navštivte Evropský parlament, jehož poslanci jsou voleni přímo evropskými občany, a poznejte na vlastní oči, jak tato instituce funguje. Zúčastněte se diskuse o Evropském roku pro rozvoj. Veřejná diskuse s poslanci EP začíná v 11.30. Po celý den bude fungovat bezplatné dopravní spojení mezi centrem města a budovou Evropského parlamentu. Allée du Printemps, Štrasburk.

2. května 2015 10:00–18.00 | Evropský účetní dvůr

Víte, kdo střeží finance EU?

Přijďte se setkat s auditory EU. Dozvíte se, jak chrání finanční zájmy občanů EU. Otestujte si své auditorské schopnosti v našem kvízu – dozvíte se, zda byste mohli být auditorem EU.

2. května 2015 10:00–18.00 | Evropský veřejný ochránce práv

Evropský veřejný ochránce práv

Evropský veřejný ochránce práv spojil síly s francouzským veřejným ochráncem práv français, německým spolkovým petičním výborem Deutsch a zemským petičním výborem Deutsch a společně budou poskytovat poradenství návštěvníkům dne otevřených dveří EU. Navštivte náš stánek v budově Evropského parlamentu. Těšíme se na setkání!

Akce pořádané u příležitosti Dne Evropy v členských státech

Místní úřady Evropské komise a Evropského parlamentu v EU pořádají řadu událostí a akcí pro všechny věkové skupiny.

Akce pořádané ve vaší zemi.

Oslavy Dne Evropy ve světě

Delegace EU pořádají ve spolupráci s velvyslanectvími členských států v hostitelských zemích akce na téma Evropa ve světě. To nejlepší z EU představí přednášky, soutěže, filmové festivaly a další akce.

Další informace

Proč se slaví Den Evropy?

Den Evropy (9. května) oslavuje mír a jednotu v Evropě. V tento den si připomínáme přijetí historicky významné „Schumanovy deklarace“. Francouzský ministr zahraničních věcí Robert Schuman během svého projevu v roce 1950 v Paříži navrhl novou formu politické spolupráce v Evropě, která by napříště vyloučila válečný konflikt mezi evropskými národy.

Navrhoval vytvoření nadnárodní evropské instituce, která by řídila společnou těžbu uhlí a výrobu oceli. Za necelý rok byla podepsána smlouva, na jejímž základě takový orgán vznikl. Schumanův návrh se považuje za počátek společenství, které dnes nazýváme Evropskou unií.

Plakáty ke Dni Evropy

Každý rok se vybírá plakát, který nejlépe vyjadřuje myšlenku evropské integrace. Tento plakát pak propaguje Den Evropy v daném roce. Podívejte se na vítězné plakáty z minulých let.