Navigačný riadok

Európska hymna

Melódia symbolizujúca EÚ pochádza z 9. symfónie d mol, ktorú v roku 1823 skomponoval Ludwig van Beethoven ako hudobný podklad pre verše Schillerovej „Ódy na radosť“ (Ode "An die Freude") z roku 1785.

Hymna nesymbolizuje len Európsku úniu, ale aj Európu v širšom zmysle. Báseň Óda na radosť vyjadruje Schillerovu idealistickú víziu, ktorú zdieľal aj Beethoven, že všetci ľudia sa stanú bratia.

V roku 1972 si Rada Európy vybrala Beethovenovu „Ódu na radosť“ za svoju hymnu. V roku 1985 predsedovia vlád a hlavy členských štátov EÚ schválili prijatie skladby za oficiálnu hymnu Európskej únie. Hymna nemá žiadny text, pozostáva iba z hudby.Táto hymna vyjadruje v univerzálnom jazyku hudby ideály slobody, mieru a solidarity, ktoré sú spoločné pre celú Európu.

Európska hymna v žiadnom prípade nenahrádza národné hymny členských štátov EÚ, skôr oslavuje ich spoločné hodnoty. Hymna sa hrá na oficiálnych slávnostiach, ktoré súvisia s Európskou úniou, a všeobecne na všetkých druhoch podujatí európskeho charakteru.

Vypočujte si hymnu EÚ


Hymnu nahral Mládežnícky dychový orchester Európskej únie pod taktovkou Andrého Reichlinga. Nahrávka pochádza z roku 1994 z divadla Teatro da Trinade v Lisabone. Hudobná úprava: Herbert von Karajan.*

*Všetky producentské a vlastnícke práva pre reprodukciu nahrávky vyhradené.

 Klikni tiež na...

  • Vypočujte si rôzne verzie európskej hymny Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) slovenščina (sl)  

 Na prevzatie

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?