Navigācijas ceļš

Eiropas himna

Melodija, kas parasti simbolizē ES, ir no Ludviga van Bēthovena Devītās simfonijas, ko viņš komponēja 1823. gadā, par tekstu izmantodams “Odu priekam”, Frīdriha fon Šillera 1785. gadā sacerēto dzejas šedevru.

Himna simbolizē ne tikai Eiropas Savienību, bet arī Eiropu plašākā nozīmē. Dzejolī “Oda priekam” Šillers pauž savu ideālistisko redzējumu, proti, ka visi cilvēki savā starpā ir brāļi. Arī Bēthovenam bija tuva šāda interpretācija.

1972. gadā Eiropas Padome apstiprināja Bēthovena “Odas priekam” melodiju par savu himnu. 1985. gadā ES valstu un valdību vadītāji to pieņēma par Eiropas Savienības oficiālo himnu. Himnai nav vārdu, tai ir tikai mūzika. Tā visiem saprotamā mūzikas valodā vēsta par Eiropas ideāliem — brīvību, mieru un solidaritāti.

Eiropas himna neaizstāj ES valstu nacionālās himnas, bet drīzāk pauž šīm valstīm kopīgās vērtības. Himna tiek atskaņota oficiālajās ceremonijās, kurās piedalās Eiropas Savienība, un arī dažādos citos pasākumos ar Eiropas tematiku.

Noklausieties Eiropas himnu


Himnu izpilda Eiropas Savienības Jauniešu pūtēju orķestris Andrē Reihlinga vadībā. Tā ir ieskaņota 1994. gadā Lisabonā, Trindades teātrī, Herberta fon Karajana muzikālajā aranžējumā.*

*Visas reproducētā darba producenta un īpašuma tiesības ir aizsargātas.

 Skatīt arī

  • Noklausieties ES himnas citas versijas Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) slovenščina (sl)  

 Lejupielādes

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?