Hur finansieras EU:s verksamhet?

EU:s inkomstkällor är bl.a. medlemsländernas EU-avgifter, importtullar på varor från länder utanför EU och böter från företag som bryter mot EU:s regler. EU-länderna enas om budgetens storlek och hur den ska finansieras flera år i förväg. 

EU:s budget bidrar till tillväxt och nya jobb. Genom sammanhållningspolitiken finansieras satsningar för att minska de ekonomiska skillnaderna mellan EU:s länder och regioner. Pengarna går också till att utveckla landsbygden i EU.

Det här är EU:s tre viktigaste inkomstkällor:

  • EU-avgiften är en liten andel av varje medlemslands bruttonationalinkomst (cirka 0,7 procent) och är den största inkomstkällan. Avgiften grundas på principerna om solidaritet och betalningsförmåga, men beloppet kan anpassas om ett land får alltför hög avgift.
  • En liten procentandel av den moms som tas ut i varje EU-land, cirka 0,3 procent.
  • En stor del av importtullarna på varor från länder utanför EU (det land där tullen betalas behåller en liten del).

EU får också in pengar i form av de EU-anställdas inkomstskatter, bidrag från länder utanför EU till vissa EU-program och böter från företag som bryter mot EU:s regler.

EU:s budget 2011

EU-ländernas bidrag till EU:s budget utgör bara en liten del av deras totala utgifter.

EU:s budget jämfört med de enskilda EU-ländernas

EU:s budget är liten i jämförelse med unionens samlade BNP men spelar ändå en viktig roll för investeringar.


Videoklipp

Förvirrar EU-budgeten dig?

Förvirrar EU-budgeten dig?

Hur tas EU-budgeten fram? Pungar vi ut med en förmögenhet för att finansiera den? Hur drar medlemsstaterna nytta av den?

 Se också

  • EU:s egna medel Deutsch (de) English (en) français (fr)  
  • EU:s utgifter och inkomster Deutsch (de) English (en) français (fr)  
  • EU:s utgifter – några myter Deutsch (de) English (en) français (fr)  

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Förvirrar EU-budgeten dig?

Förvirrar EU-budgeten dig?

Hur tas EU-budgeten fram? Pungar vi ut med en förmögenhet för att finansiera den? Hur drar medlemsstaterna nytta av den?

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?