Navigacijska pot

Prihodki proračuna EU

EU ima različne vire prihodkov. Ni povsem odvisna od prispevkov držav članic, saj ima lastne vire prihodkov v obliki uvoznih dajatev za proizvode iz držav zunaj EU ter odstotnega deleža davka na dodano vrednost, ki ga pobirajo države članice.

Evropska unija ima več virov prihodkov za financiranje svoje uprave in dejavnosti ter za svojo glavno nalogo, zmanjšanje gospodarskih razlik med regijami in razvoj podeželskih območij. V imenu EU finančna sredstva zbirajo države članice.

Trije glavni viri prihodkov so:

  • 0,73 % bruto nacionalnega dohodka vsake države članice, kar znaša dve tretjini proračuna EU. Izračun prispevka vsake države članice temelji na solidarnosti in zmožnosti plačevanja. Če je neka država preobremenjena, se njen prispevek ustrezno prilagodi;
  • tradicionalna lastna sredstva, zlasti uvozne dajatve za proizvode iz držav zunaj EU;
  • odstotni delež prihodkov iz davka na dodano vrednost (DDV) vsake države EU.

V proračun EU se stekajo tudi prihodki iz davka na plače zaposlenih v institucijah EU, prispevki držav zunaj EU za nekatere programe EU ter denarne kazni, naložene podjetjem, ki so kršila pravila in predpise EU.

Proračun EU leta 2011

Prispevek držav članic v proračun EU predstavlja zelo majhen delež vseh izdatkov države.

Proračun EU glede na proračun držav članic

Proračun EU je morda majhen v primerjavi z bruto domačim proizvodom Unije, vendar je izjemnega pomena za vlaganja.


 Prenosi

  • Na kratko o proračunu EU Deutsch (de) English (en) français (fr)  
  • Proračun EU za leto 2013 Deutsch (de) English (en) français (fr)  
  • Poraba EU – miti in dejstva Deutsch (de) English (en) français (fr)  

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?