Navigacijska pot

Viri financiranja EU

Viri prihodkov EU vključujejo prispevke iz držav članic, uvozne dajatve za proizvode iz držav zunaj EU in globe, kadar podjetja ne ravnajo v skladu s pravili EU. Države EU soglašajo z obsegom proračuna in z vnaprejšnjim financiranjem proračuna za obdobje več let. 

Proračun EU podpira gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih mest. V okviru kohezijske politike so proračunska sredstva namenjena premostitvi gospodarskih razlik med državami in regijami EU. Namenjena so tudi razvoju podeželskih območij v Evropi.

Tri glavni viri prihodkov so:

  • majhen odstotni delež bruto nacionalnega dohodka (običajno okoli 0,7 %), ki ga prispevajo vse države EU – to je tudi najpomembnejši vir proračunskih prihodkov. Proračun temelji na solidarnosti in plačilni sposobnosti – čeprav se znesek lahko prilagodi, da ne bi preveč obremenili posameznih držav.
  • majhen odstotni delež standardiziranih prihodkov iz davka na dodano vrednost vsake države EU, običajno okoli 0,3 %.
  • večji odstotni delež uvoznih dajatev na proizvode iz držav zunaj EU (majhen delež ostane državi, ki pobere dajatev).

EU prejema tudi davek od dohodka zaposlenih v institucijah EU, prispevke iz tretjih držav za nekatere programe EU ter denarne kazni, naložene podjetjem, ki so kršila pravila in predpise EU.

Proračun EU za leto 2011

Prispevek držav EU k proračunu EU je samo majhen delež njihove splošne porabe.

Proračun EU v primerjavi s proračunom posameznih držav EU

V primerjavi z gospodarsko proizvodnjo (bruto domačim proizvodom) EU je proračun EU sicer majhen, vendar je izredno pomemben za naložbe.


Videoposnetki

Zmedeni zaradi proračuna EU?

Zmedeni zaradi proračuna EU?

Kako je oblikovan evropski proračun? Nas njegovo financiranje stane celo bogastvo? Kako koristi državam članicam?

 Glej tudi

  • Lastna sredstva EU Deutsch (de) English (en) français (fr)  
  • Odhodki in prihodki EU Deutsch (de) English (en) français (fr)  
  • Poraba EU – miti in dejstva Deutsch (de) English (en) français (fr)  

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Zmedeni zaradi proračuna EU?

Zmedeni zaradi proračuna EU?

Kako je oblikovan evropski proračun? Nas njegovo financiranje stane celo bogastvo? Kako koristi državam članicam?

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?