Navigacijska pot

Viri financiranja EU

Viri prihodkov EU vključujejo prispevke iz držav članic, uvozne dajatve za proizvode iz držav zunaj EU in globe, kadar podjetja ne ravnajo v skladu s pravili EU. Države EU soglašajo z obsegom proračuna in z vnaprejšnjim financiranjem proračuna za obdobje več let. 

Proračun EU podpira gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih mest. V okviru kohezijske politike so proračunska sredstva namenjena premostitvi gospodarskih razlik med državami in regijami EU. Namenjena so tudi razvoju podeželskih območij v Evropi.

Tri glavni viri prihodkov so:

  • majhen odstotni delež bruto nacionalnega dohodka (običajno okoli 0,7 %), ki ga prispevajo vse države EU – to je tudi najpomembnejši vir proračunskih prihodkov. Proračun temelji na solidarnosti in plačilni sposobnosti – čeprav se znesek lahko prilagodi, da ne bi preveč obremenili posameznih držav.
  • majhen odstotni delež standardiziranih prihodkov iz davka na dodano vrednost vsake države EU, običajno okoli 0,3 %.
  • večji odstotni delež uvoznih dajatev na proizvode iz držav zunaj EU (majhen delež ostane državi, ki pobere dajatev).

EU prejema tudi davek od dohodka zaposlenih v institucijah EU, prispevke iz tretjih držav za nekatere programe EU ter denarne kazni, naložene podjetjem, ki so kršila pravila in predpise EU.

Proračun EU za leto 2011

Prispevek držav EU k proračunu EU je samo majhen delež njihove splošne porabe.

Proračun EU v primerjavi s proračunom posameznih držav EU

V primerjavi z gospodarsko proizvodnjo (bruto domačim proizvodom) EU je proračun EU sicer majhen, vendar je izredno pomemben za naložbe.


 Glej tudi

  • Lastna sredstva EU Deutsch (de) English (en) français (fr)  
  • Odhodki in prihodki EU Deutsch (de) English (en) français (fr)  

 Prenosi

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?