Aké sú zdroje príjmov EÚ?

Medzi zdroje príjmov EÚ patria príspevky od členských štátov, dovozné clá na výrobky z krajín mimo EÚ i pokuty od podnikov za neplnenie pravidiel EÚ. Krajiny EÚ sa na niekoľko rokov dopredu dohodli na objeme rozpočtu a jeho príjmovej stránke. 

Rozpočet EÚ podporuje rast a vytváranie pracovných miest. V rámci kohéznej politiky sa z neho financujú investície zamerané na odstraňovanie ekonomických rozdielov medzi krajinami a regiónmi EÚ. Takisto napomáha rozvoju vidieckych oblastí v Európe.

Medzi 3 hlavné zdroje príjmov rozpočtu EÚ patria:

  • malé percento hrubého národného dôchodku (HND – zvyčajne približne 0,7 %), ktorým prispievajú všetky krajiny EÚ. Ide o najvýznamnejší zdroj príjmov rozpočtu. Základnými zásadami v pozadí tohto zdroja sú solidarita a schopnosť platiť, takže výška príspevku sa môže upraviť, aby sa zabránilo neúmernému zaťažovaniu konkrétnych krajín,
  • malý percentuálny podiel z harmonizovaného vymeriavacieho základu dane z pridanej hodnoty (DPH) každého členského štátu (zvyčajne okolo 0,3 %),
  • veľký podiel colných poplatkov za produkty z krajín mimo EÚ (krajina, ktorá tieto poplatky vyberá, si z nich ponecháva len malý percentuálny podiel).

Medzi príjmy EÚ patria aj dane z príjmov zamestnancov EÚ, príspevky z krajín mimo EÚ na určité programy Únie a pokuty udelené subjektom, ktoré porušujú právne predpisy EÚ.

Rozpočet EÚ v roku 2011

Príspevky krajín EÚ do rozpočtu EÚ predstavujú len malú časť ich celkových výdavkov.

Rozpočet EÚ v porovnaní s rozpočtami jednotlivých krajín EÚ

Hoci je rozpočet EÚ v porovnaní s jej hospodárskym výkonom (hrubým domácim produktom) malý, jeho význam pre investície je neoceniteľný.


 Klikni tiež na...

  • Vlastné zdroje EÚ Deutsch (de) English (en) français (fr)  
  • Výdavky a príjmy EÚ Deutsch (de) English (en) français (fr)  

 Na prevzatie

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?