Z akých zdrojov pochádzajú príjmy EÚ?

EÚ má viaceré zdroje príjmov. Nie je úplne závislá na príspevkoch od členských štátov, keďže má aj vlastné zdroje, ako sú dovozné clá na výrobky z krajín mimo EÚ a podiel na dani z pridanej hodnoty odvedenej v jednotlivých členských štátoch.

EÚ má rôzne zdroje príjmov, ktoré používa na financovanie svojich činností či výdavkov na správu a nato, aby mohla dosiahnuť stanovené ciele, ako sú zníženie ekonomických rozdielov medzi regiónmi a rozvoj vidieckych oblastí. Výber príjmov zabezpečujú v mene EÚ jej členské štáty.

Medzi tri hlavné zdroje príjmov patria:

  • 0,73 % hrubého národného dôchodku každého členského štátu, čo tvorí dve tretiny príjmov rozpočtu EÚ. Spôsob výpočtu príspevku každého členského štátu sa zakladá na zásade solidarity a schopnosti platiť. Vykonávajú sa však aj úpravy v prípade, že príspevok by pre určitý štát znamenal neúmernú záťaž.
  • Takzvané tradičné vlastné zdroje – hlavne dovozné clá na výrobky z krajín mimo EÚ
  • Percentuálny podiel z harmonizovaných príjmov z dane z pridanej hodnoty (DPH) každého členského štátu

Medzi príjmy EÚ patria aj dane z príjmov zamestnancov EÚ, príspevky z krajín mimo EÚ na určité programy Únie a pokuty udelené subjektom, ktoré porušujú právne predpisy EÚ.

Rozpočet EÚ v roku 2011

Príspevok členských štátov do rozpočtu EÚ tvorí len malú časť ich celkových výdavkov.

Rozpočet EÚ v porovnaní s rozpočtami členských štátov

Rozpočet EÚ je síce v porovnaní s HDP Únie malý, pre investície do rozvoja je však neoceniteľný.


 Na prevzatie

  • Rozpočet v skratke Deutsch (de) English (en) français (fr)  
  • Rozpočet EÚ na rok 2013 Deutsch (de) English (en) français (fr)  
  • Výdavky EÚ – Vyvraciame mýty Deutsch (de) English (en) français (fr)  

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?