De unde vin banii UE?

UE dispune de mai multe surse de venit. Nu depinde numai de contribuţiile primite de la statele membre, ci are şi resurse proprii (taxe vamale de import aplicate produselor provenind din afara UE şi un procentaj din taxa pe valoare adăugată percepută de fiecare ţară).

UE dispune de mai multe surse de venit din care finanţează administrarea instituţiilor sale şi activităţile derulate de acestea şi cu ajutorul cărora îşi atinge obiectivele privind, printre altele, reducerea disparităţilor economice dintre regiuni şi dezvoltarea zonelor rurale. Statele membre colectează aceşti bani în numele UE.

Cele trei surse principale de venit sunt:

  • 0,73% din venitul naţional brut al fiecărui stat membru, ceea ce reprezintă două treimi din bugetul UE; principiul care stă la baza calculării contribuţiei fiecărui stat membru este cel al solidarităţii şi al capacităţii de plată; totuşi, se pot face ajustări dacă se constată o împovărare excesivă a anumitor ţări
  • aşa-numitele resurse proprii tradiţionale, în special taxe vamale de import aplicate produselor provenind din afara UE
  • un procent din taxa pe valoare adăugată (TVA) armonizată percepută de fiecare ţară din UE.

UE încasează, de asemenea, impozitul pe venit plătit de personalul instituţiilor europene, contribuţiile ţărilor terţe la anumite programe europene şi amenzile aplicate întreprinderilor care încalcă normele şi legislaţia UE.

Bugetul european în 2011

Contribuţia statelor membre la bugetul UE reprezintă doar o mică parte din cheltuielile lor totale.

Bugetul UE, comparativ cu cel al statelor membre

Bugetul UE poate părea mic în comparaţie cu PIB-ul, însă este esenţial pentru investiţii.


 Descărcări

  • Pe scurt, despre bugetul UE Deutsch (de) English (en) français (fr)  
  • Bugetul UE pe 2013 Deutsch (de) English (en) français (fr)  
  • Cheltuielile UE - demontarea unui mit Deutsch (de) English (en) français (fr)  

CONTACT

Pentru informaţii generale

Sunaţi la
00 800 6 7 8 9 10 11 Detalii despre serviciile oferite

Trimiteţi-ne întrebările dvs. prin e-mail

Datele de contact ale instituţiilor, relaţii cu presa, vizite

Ajutaţi-ne să îmbunătăţim portalul

Aţi găsit informaţiile pe care le căutaţi?

DaNu

Ce informaţii aţi căutat?

Sugestiile dumneavoastră: