Skąd UE bierze pieniądze?

Unia Europejska posiada różne źródła dochodów. Nie jest zależna wyłącznie od składek państw członkowskich, lecz posiada zasoby własne w postaci ceł przywozowych nakładanych na produkty pochodzące spoza UE oraz określonego odsetka podatku od wartości dodanej (VAT) pobieranego przez każde państwo członkowskie.

Unia Europejska dysponuje kilkoma źródłami dochodów pozwalającymi finansować jej administrację i działalność oraz umożliwiającymi realizację jej celów związanych ze zmniejszaniem różnic gospodarczych między regionami i z rozwojem obszarów wiejskich. Państwa członkowskie zapewniają pobór środków finansowych w imieniu UE.

Trzy główne źródła dochodów są następujące:

  • 0,73 proc. dochodu narodowego brutto każdego państwa członkowskiego, co stanowi dwie trzecie budżetu UE. Podstawową zasadą stosowaną przy obliczaniu składki każdego państwa UE jest zasada solidarności i zdolności płatniczych. Dokonuje się jednak dostosowań, jeżeli obliczana w ten sposób składka stanowi nadmierne obciążenie dla określonych krajów
  • tak zwane tradycyjne zasoby własne, głównie cła przywozowe nakładane na produkty spoza UE
  • określony odsetek zharmonizowanego podatku od wartości dodanej (VAT) każdego państwa UE.

Budżet Unii Europejskiej zasilają również podatki od wynagrodzeń urzędników UE, wkłady pochodzące od państw nienależących do UE i przeznaczone na niektóre programy UE oraz kary pieniężne nakładane na przedsiębiorstwa za naruszenie zasad i przepisów obowiązujących w UE.

Budżet Unii Europejskiej w 2011 r.

Wkład państw członkowskich do budżetu UE stanowi jedynie niewielką część ich całkowitych wydatków.

Budżet UE a budżety państw członkowskich

Budżet UE wydaje się stosunkowo niewielki w porównaniu z unijnym PKB, lecz mimo to odgrywa on ogromną rolę w pobudzaniu wzrostu gospodarczego i inwestycji w Europie.


 Do pobrania

  • Budżet UE w skrócie Deutsch (de) English (en) français (fr)  
  • Budżet UE na rok 2013 Deutsch (de) English (en) français (fr)  
  • Wydatki UE – mity i fakty Deutsch (de) English (en) français (fr)  

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?