W jaki sposób finansowana jest Unia Europejska?

Źródła dochodu UE obejmują składki państw członkowskich, cła przywozowe nakładane na produkty pochodzące spoza UE oraz grzywny nakładane na przedsiębiorstwa, które nie przestrzegają przepisów unijnych. Państwa członkowskie UE uzgadniają wielkość budżetu i sposób jego finansowania z kilkuletnim wyprzedzeniem. 

Budżet UE wspiera wzrost i tworzenie miejsc pracy. W ramach polityki spójności środki z budżetu przeznaczane są na inwestycje niwelujące różnice ekonomiczne między państwami i regionami UE. Środki przeznacza się również na rozwój obszarów wiejskich.

Trzy główne źródła dochodów to:

  • niewielka część dochodu narodowego brutto (zazwyczaj około 0,7%), przekazywana przez wszystkie państwa UE – największe źródło wpływów do budżetu. Podstawowymi zasadami są tu solidarność i zdolność płatnicza, wysokość składki może być jednak odpowiednio dostosowana, by uniknąć nadmiernego obciążania niektórych krajów;
  • niewielka część dochodów poszczególnych państw UE z tytułu podatku od wartości dodanej, zazwyczaj około 0,3%;
  • znaczna część ceł przywozowych nakładanych na produkty spoza UE (państwo, które pobiera cła, zatrzymuje niewielki odsetek pobranej kwoty).

Budżet UE zasila również podatek dochodowy personelu UE, wkład krajów spoza UE na poczet niektórych programów UE oraz grzywny nakładane na przedsiębiorstwa, które łamią unijne przepisy i uregulowania.

Budżet Unii Europejskiej w 2011 r.

Wkład państw członkowskich do budżetu UE stanowi jedynie niewielką część ich całkowitych wydatków.

Budżet UE a budżety państw członkowskich

Budżet UE wydaje się stosunkowo niewielki w porównaniu z unijnym PKB, lecz mimo to odgrywa on ogromną rolę w pobudzaniu wzrostu gospodarczego i inwestycji w Europie.


Wideo

Nie rozumiecie unijnego budżetu?

Nie rozumiecie unijnego budżetu?

Jak powstaje budżet UE? Czy wydajemy na niego fortunę? Jak korzystają z niego państwa?

 Zobacz również

  • Zasoby własne UE Deutsch (de) English (en) français (fr)
  • Wydatki i dochody UE Deutsch (de) English (en) français (fr)
  • Wydatki UE – mity i fakty Deutsch (de) English (en) français (fr)

 Do pobrania

  • 1 1 07/07/2014 16:21:00 false false http://bookshop.europa.eu/pl/2014-eu-budget-at-a-glance-pbKV0113742/ Budżet UE na rok 2014 w skrócie Budżet UE na rok 2014 w skrócie true
    Budżet UE na rok 2014 w skrócie

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Nie rozumiecie unijnego budżetu?

Nie rozumiecie unijnego budżetu?

Jak powstaje budżet UE? Czy wydajemy na niego fortunę? Jak korzystają z niego państwa?

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?