Navigācijas ceļš

Kur tiek iegūti līdzekļi?

ES ieņēmumu avoti ir dažādi. Tā nav atkarīga tikai un vienīgi no dalībvalstu maksājumiem, — tās rīcībā ir pašas resursi, ko veido ievedmuitas nodokļi, ko iekasē par ražojumiem, kurus ieved no ārpussavienības valstīm, kā arī procentuāla daļa no katrā valstī iekasētā pievienotās vērtības nodokļa.

ES ir vairāki ieņēmumu avoti, kurus tā izmanto, lai finansētu savu darbību un varētu īstenot mērķus, kas saistīti ar ekonomisko atšķirību mazināšanu starp reģioniem un lauku reģionu attīstību. Dalībvalstis iekasē naudu ES vārdā.

Trīs galvenie ieņēmumu avoti ir šādi:

  • 0,73 % no katras valsts nacionālā kopienākuma. Tās ir divas trešdaļas no ES budžeta. Katras dalībvalsts ieguldījuma aprēķina pamatā ir solidaritātes un maksātspējas prinicips. Ja nasta atsevišķām valstīm ir pārmērīga, tiek veikti pielāgojumi;
  • tā saucamie tradicionālie pašu resursi, galvenokārt ievedmuitas nodokļi ražojumiem no ārpussavienības valstīm;
  • procentuāla daļa no katrā valstī iekasētajiem saskaņotā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) ieņēmumiem.

ES budžetu veido arī nodokļi, ko ES darbinieki maksā no savām algām, ārpussavienības valstu iemaksas atsevišķās ES programmās un naudas sodi, ko maksā uzņēmumi, kuri pārkāpuši ES tiesību normas.

ES budžets 2011. gadā

Dalībvalstu iemaksas ES budžetā ir tikai maza daļa no dalībvalstu kopējiem izdevumiem.

ES budžets salīdzinājumā ar dalībvalstu budžetu

Salīdzinot ar ES iekšzemes kopproduktu, ES budžets varbūt ir mazs, tomēr investīciju ziņā nenovērtējams


 Lejupielādes

  • Īsi par ES budžetu Deutsch (de) English (en) français (fr)  
  • ES 2013. gada budžets Deutsch (de) English (en) français (fr)  
  • Kliedējam mītus par ES tēriņiem Deutsch (de) English (en) français (fr)  

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?