Iš kur gaunamos ES lėšos?

ES pajamų šaltiniai įvairūs – tai ne tik valstybių narių įnašai, bet ir nuosavi ištekliai: produktų importo iš ES nepriklausančių šalių muitai ir kiekvienos ES šalies renkamo pridėtinės vertės mokesčio dalis.

Pajamos, kuriomis finansuojamas ES administravimas bei veikla ir kurių reikia norinti pasiekti ekonominių skirtumų regionuose ir besivystančiose kaimo vietovėse mažinimo tikslus, gaunamos iš kelių šaltinių. Lėšas ES renka valstybės narės.

Trys pagrindiniai ES pajamų šaltiniai:

  • 0,73 % kiekvienos valstybės narės bendrųjų nacionalinių pajamų – tai sudaro du trečdalius ES biudžeto. Apskaičiuojant kiekvienos ES šalies įnašą laikomasi pagrindinių solidarumo ir finansinio pajėgumo principų. Tačiau jei tam tikras šalis tai per daug apsunkina, skaičiavimas koreguojamas.
  • Vadinamieji tradiciniai nuosavi ištekliai – daugiausia produktų importo iš ES nepriklausančių šalių muitai.
  • Kiekvienos ES šalies suderintų pridėtinės vertės mokesčio (PVM) pajamų dalis.

Be to, ES gauna pajamų iš mokesčių, kuriuos moka ES institucijų darbuotojai nuo darbo užmokesčio, iš ES nepriklausančių šalių įnašų į tam tikras ES programas, taip pat baudų, kurias moka ES taisykles pažeidusios bendrovės.

2011 m. ES biudžetas

Įnašas į ES biudžetą sudaro tik nedidelę visų valstybių narių viešųjų išlaidų dalį.

ES ir valstybių narių biudžetų palyginimas

ES biudžetas gali atrodyti mažas, palyginti su Europos Sąjungos bendruoju vidaus produktu, tačiau jo reikšmę investicijoms sunku pervertinti.


 Siuntos

  • Apie biudžetą glaustai Deutsch (de) English (en) français (fr)  
  • 2013 m. ES biudžetas Deutsch (de) English (en) français (fr)  
  • ES biudžetas. Faktai ir mitai Deutsch (de) English (en) français (fr)  

KONTAKTAI

Bendra informacija

Kreipkitės nemokamu tel.
00 800 6 7 8 9 10 11 Informacija apie skambučius

Siųskite klausimus e. paštu

Lankymasis ES institucijose ir jų kontaktiniai duomenys, kontaktinė informacija žiniasklaidai

Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

TaipNe

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?