Az EU finanszírozása

Az EU bevételei a tagállami hozzájárulásokból, az Unión kívülről behozott termékekre kivetett importvámokból, valamint az uniós előírásokat nem teljesítő vállalkozásokra kiszabott büntetésekből állnak össze. Ezekre a bevételekre alapozva az uniós tagállamok több évre előre meghatározzák a költségvetés összegét és finanszírozási módját. 

Az uniós költségvetés egyik legfőbb célja a növekedés és a munkahelyteremtés elősegítése. A kohéziós politika keretében az uniós országok és régiók közötti egyenlőtlenségek felszámolását célzó beruházások jutnak támogatáshoz az EU költségvetéséből. Fontos kiadási terület ezenkívül a vidékfejlesztés is.

A fenti kiadásokat a következő bevételekből finanszírozzák:

  • valamennyi uniós tagállam befizeti bruttó nemzeti jövedelmének egy kis hányadát (általában 0,7% körüli részét) az uniós költségvetésbe – ezek a hozzájárulások jelentik a költségvetés legnagyobb forrását. A tagállami hozzájárulások a szolidaritás és a fizetőképesség elvén alapulnak – lehetőség van azonban az összeg kiigazítására, amennyiben az túl nagy terhet jelent valamely tagállam számára;
  • az uniós tagállamok ezenkívül az egységes hozzáadottérték-adóból befolyó bevételeik kis részével, körülbelül 0,3%-ával is támogatják az uniós költségvetést;
  • a nem uniós termékekre kivetett importvámok nagyobb része is az EU-hoz kerül (kisebb részben a vámot beszedő tagállam részesül belőlük).

A felsorolt forrásokon túl az uniós kasszába folyik be az uniós intézmények dolgozóinak jövedelemadója, az uniós programokban részt vevő harmadik országok által fizetett hozzájárulás, valamint az uniós jogszabályokat és előírásokat megsértő vállalatokra kiszabott bírság is.

Az EU költségvetése 2011-ben

A tagállamok az összes államháztartási kiadásukhoz képest csak nagyon kis összeget adnak be az uniós „közösbe”.

Az EU költségvetése az egyes tagállamok költségvetéséhez viszonyítva

Noha az uniós költségvetés eltörpül az EU gazdasági teljesítménye (az uniós GDP) mellett, a beruházások szempontjából óriási jelentőséggel bír.


Kisfilmek

Nem érti, hogyan működik az uniós költségvetés?

Nem érti, hogyan működik az uniós költségvetés?

Hogyan készül az uniós költségvetés? Vagyonokat szurkolunk le finanszírozására? Hogyan segíthet a tagállamoknak?

 Kapcsolódó weboldalak

  • Az EU saját forrásai Deutsch (de) English (en) français (fr)  
  • Uniós bevételek és kiadások Deutsch (de) English (en) français (fr)  
  • Az uniós források felhasználása – Leszámolás a mítoszokkal Deutsch (de) English (en) français (fr)  

Segítsen tökéletesíteni honlapunkat!

Megtalálta-e a keresett információt?

IgenNem

Milyen információt keresett?

Van-e észrevétele vagy javaslata a honlappal kapcsolatban?