Cad as a dtagann airgead an AE?

Is ó ranníocaíochtaí na mBallstát, ó dhleachtanna iompórtála ar tháirgí a thagann isteach san AE agus ó fhíneálacha a ghearrtar ar ghnólachtaí nach gcomhlíonann rialacha an AE a fhaigheann an AE airgead. Roinnt blianta sula dtagann an buiséad i bhfeidhm, cinneann na Ballstáit méid an bhuiséid agus an áit as a dtiocfaidh an t-airgead. 

Úsáidtear buiséad an AE chun fás agus fostaíocht a chothú. Mar chuid den bheartas comhtháthaithe, infheistítear cuid den bhuiséad chun na bearnaí eacnamaíocha atá idir tíortha agus réigiúin éagsúla an AE a laghdú. Úsáidtear roinnt den airgead chun ceantair thuaithe na hEorpa a fhorbairt freisin.

Is iad seo na 3 príomhfhoinsí ioncaim:

  • céatadán beag den ollioncam náisiúnta (thart ar 0.7% de ghnáth) a fhaightear ó na tíortha ar fad atá san AE. Is é seo an foinse is mó ioncaim. Bunaithe ar phrionsabal na dlúthpháirtíochta agus cumas íocaíochta na dtíortha atá sé seo, agus is féidir an méid a íocann tíortha a athrú ionas nach mbeidh ró-ualach ar aon tír ar leith.
  • céatadán beag de cháin bhreisluacha chaighdeánaithe gach tíre san AE, thart ar 0.3% de ghnáth.
  • sciar mhór de na dleachtanna iompórtála atá ar tháirgí a thagann isteach san AE (coinníonn an tír a bhailíonn an dleacht céatadán beag di).

Faigheann an AE cáin ioncaim ón bhfoireann atá fostaithe ag an AE freisin, ó ranníocaíochtaí a dhéanann tíortha nach bhfuil san AE le cláir áirithe de chuid an AE, agus ó fhíneálacha a ghearrtar ar chuideachtaí a sháraíonn rialacha agus rialacháin an AE.

An buiséad Eorpach in 2011

An méid airgid a chuireann tíortha an AE isteach i mbuiséad an AE, is beag é i dtaca leis an méid iomlán a chaitheann siad.

An buiséad Eorpach i gcomparáid le buiséid tíortha áirithe den AE

Beag is mar atá buiséad an AE i dtaca le haschur eacnamaíoch an AE (olltáirgeacht intíre), déanann sé difear as cuimse don infheistíocht.


 Féach freisin

  • Acmhainní dílse an AE Deutsch (de) English (en) français (fr)  
  • Ioncam agus caiteachas an AE Deutsch (de) English (en) français (fr)  

 Íoslódálacha

TEAGMHÁIL

Eolas ginearálta – fiosruithe

Glaoigh ar
00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

FuairNí bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?