Cad as a dtagann airgead an AE?

Is ó ranníocaíochtaí na mBallstát, ó dhleachtanna iompórtála ar tháirgí a thagann isteach san AE agus ó fhíneálacha a ghearrtar ar ghnólachtaí nach gcomhlíonann rialacha an AE a fhaigheann an AE airgead. Roinnt blianta sula dtagann an buiséad i bhfeidhm, cinneann na Ballstáit méid an bhuiséid agus an áit as a dtiocfaidh an t-airgead. 

Úsáidtear buiséad an AE chun fás agus fostaíocht a chothú. Mar chuid den bheartas comhtháthaithe, infheistítear cuid den bhuiséad chun na bearnaí eacnamaíocha atá idir tíortha agus réigiúin éagsúla an AE a laghdú. Úsáidtear roinnt den airgead chun ceantair thuaithe na hEorpa a fhorbairt freisin.

Is iad seo na 3 príomhfhoinsí ioncaim:

  • céatadán beag den ollioncam náisiúnta (thart ar 0.7% de ghnáth) a fhaightear ó na tíortha ar fad atá san AE. Is é seo an foinse is mó ioncaim. Bunaithe ar phrionsabal na dlúthpháirtíochta agus cumas íocaíochta na dtíortha atá sé seo, agus is féidir an méid a íocann tíortha a athrú ionas nach mbeidh ró-ualach ar aon tír ar leith.
  • céatadán beag de cháin bhreisluacha chaighdeánaithe gach tíre san AE, thart ar 0.3% de ghnáth.
  • sciar mhór de na dleachtanna iompórtála atá ar tháirgí a thagann isteach san AE (coinníonn an tír a bhailíonn an dleacht céatadán beag di).

Faigheann an AE cáin ioncaim ón bhfoireann atá fostaithe ag an AE freisin, ó ranníocaíochtaí a dhéanann tíortha nach bhfuil san AE le cláir áirithe de chuid an AE, agus ó fhíneálacha a ghearrtar ar chuideachtaí a sháraíonn rialacha agus rialacháin an AE.

An buiséad Eorpach in 2011

An méid airgid a chuireann tíortha an AE isteach i mbuiséad an AE, is beag é i dtaca leis an méid iomlán a chaitheann siad.

An buiséad Eorpach i gcomparáid le buiséid tíortha áirithe den AE

Beag is mar atá buiséad an AE i dtaca le haschur eacnamaíoch an AE (olltáirgeacht intíre), déanann sé difear as cuimse don infheistíocht.


Físeáin

An gcuireann buiséad an Aontais mearbhall ort?

An gcuireann buiséad an Aontais mearbhall ort?

Cén chaoi a gcuirtear buiséad an Aontais i dtoll a chéile? An gcuirimid lear mór airgid ar fáil lena aghaidh? Cén chaoi a dtéann sé chun tairbhe do na Ballstáit?

 Féach freisin

  • Acmhainní dílse an AE Deutsch (de) English (en) français (fr)  
  • Ioncam agus caiteachas an AE Deutsch (de) English (en) français (fr)  
  • Caiteachas an AE – Réabóir miotais Deutsch (de) English (en) français (fr)  

TEAGMHÁIL

Eolas ginearálta – fiosruithe

Glaoigh ar
00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

An gcuireann buiséad an Aontais mearbhall ort?

An gcuireann buiséad an Aontais mearbhall ort?

Cén chaoi a gcuirtear buiséad an Aontais i dtoll a chéile? An gcuirimid lear mór airgid ar fáil lena aghaidh? Cén chaoi a dtéann sé chun tairbhe do na Ballstáit?

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

FuairNí bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?