Navigointipolku

Mistä EU:n rahat tulevat?

EU:lla on useita tulonlähteitä. Se ei ole riippuvainen pelkästään jäsenmaiden maksamista maksuista, vaan se saa tuloja myös EU:n ulkopuolelta tuotavien tuotteiden tuontitulleista sekä osuudestaan jäsenmaissa kerätystä arvonlisäverosta.

EU:lla on useita tulonlähteitä, joiden avulla se rahoittaa hallintoaan ja toimintaansa ja pyrkii saavuttamaan tavoitteensa, jotka liittyvät EU:n eri alueiden välisen taloudellisen tasa-arvon parantamiseen ja maaseutualueiden kehittämiseen. Jäsenmaat keräävät varat EU:n puolesta.

Kolme tärkeintä tulonlähdettä ovat seuraavat:

  • Prosenttiosuus (0,73 %) jokaisen jäsenmaan bruttokansantulosta. Tällä rahoitetaan kaksi kolmasosaa EU:n talousarviosta. Kunkin EU-maan maksaman osuuden laskennassa noudatetaan yhteisvastuun periaatetta ja arvioidaan kyseisen maan maksukykyä. Kohtuutonta rasitusta voidaan kuitenkin lieventää laskentaperusteita mukauttamalla.
  • Perinteiset omat varat, jotka ovat pääasiassa EU:n ulkopuolelta tuotavista tavaroista kerättäviä tullimaksuja.
  • Prosenttiosuus kunkin EU-maan arvonlisäverolla (alv) keräämistä tuloista.

EU saa myös palkkaverotuloja EU:n työntekijöiltä, maksuja EU:n ulkopuolisilta mailta eräiden EU-ohjelmien yhteydessä sekä sakkomaksuja EU:n sääntöjä rikkovilta yrityksiltä.

EU:n talousarvio 2011

Jäsenvaltioiden maksuosuudet EU:n talousarvioon ovat vain pieni osa niiden kokonaismenoista.

EU:n budjetti verrattuna jäsenmaiden budjetteihin

EU:n budjetti on pieni verrattuna EU:n bruttokansantuotteeseen, mutta se on tärkeä investointien kannalta.


 Ladattavat tiedostot

  • Euroopan unionin talousarvio lyhyesti Deutsch (de) English (en) français (fr)  
  • EU:n talousarvio vuodeksi 2013 Deutsch (de) English (en) français (fr)  
  • EU:n rahankäyttö. Myytit nurin Deutsch (de) English (en) français (fr)  

YHTEYDENOTOT

Yleisluontoiset kyselyt

Soita numeroon
00 800 6 7 8 9 10 11 Tietoa puhelinpalvelusta

Lähetä sähköpostia

EU-elinten yhteystiedot, vierailut ja mediakontaktit

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

KylläEn

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.