EU:n talousarvion rahoitus

EU:lla on useita tulonlähteitä. Jäsenmaiden maksamien maksujen lisäksi se saa tuloja esimerkiksi EU:n ulkopuolelta tuotavien tuotteiden tuontitulleista sekä EU:n sääntöjä rikkoneille yrityksille määrätyistä sakoista. Jäsenmaat sopivat EU:n talousarvion suuruudesta ja rahoituksesta useaksi vuodeksi eteenpäin. 

EU:n talousarviolla tuetaan kasvua ja työllisyyttä koko EU:ssa. EU rahoittaa koheesiopolitiikkansa mukaisesti investointeja, joilla pyritään kaventamaan EU-maiden ja alueiden taloudellisia eroja. Tukea annetaan myös maaseudun kehittämiseen.

Kolme tärkeintä tulonlähdettä ovat seuraavat:

  • Prosenttiosuus (noin 0,7 %) jokaisen jäsenmaan bruttokansantulosta. Tämä on EU:n talousarvion suurin tulonlähde. Maksuosuuden laskennassa noudatetaan yhteisvastuun periaatetta ja arvioidaan kunkin maan maksukykyä. Kohtuutonta rasitusta voidaan lieventää.
  • Prosenttiosuus (noin 0,3 %) kunkin EU-maan arvonlisäverolla (alv) keräämistä tuloista.
  • EU:n ulkopuolelta tuotavista tavaroista kerättävät tuontitullit, joista pääosa tilitetään EU:n kassaan. Tullien kantamisesta vastaava maa pidättää itsellään pienen osuuden.

EU saa myös verotuloja EU:n työntekijöiden ansiotuloista, EU:n ulkopuolisten maiden osallistumismaksuja eräiden EU-ohjelmien yhteydessä sekä sakkomaksuja EU:n sääntöjä rikkoneilta yrityksiltä.

EU:n talousarvio 2011

Jäsenmaiden maksuosuudet EU:n talousarvioon ovat vain pieni osa niiden kokonaismenoista.

EU:n talousarvio verrattuna jäsenmaiden talousarvioihin

EU:n talousarvio on pieni suhteessa EU:n BKT:hen, mutta se on tärkeä investointien vauhdittaja.


Videot

Hämmentääkö EU:n budjetti?

Hämmentääkö EU:n budjetti?

Miten EU:n budjetti laaditaan? Pulitammeko me omaisuuden sen rahoittamiseen? Miten se hyödyttää jäsenvaltioita?

 Ks. myös

  • EU:n omat varat Deutsch (de) English (en) français (fr)  
  • EU:n tulot ja menot Deutsch (de) English (en) français (fr)  
  • EU:n rahankäyttö. Myytit nurin Deutsch (de) English (en) français (fr)  

 Ladattavat tiedostot

YHTEYDENOTOT

Yleisluontoiset kyselyt

Soita numeroon
00 800 6 7 8 9 10 11 Tietoa puhelinpalvelusta

Lähetä sähköpostia

EU-elinten yhteystiedot, vierailut ja mediakontaktit

Hämmentääkö EU:n budjetti?

Hämmentääkö EU:n budjetti?

Miten EU:n budjetti laaditaan? Pulitammeko me omaisuuden sen rahoittamiseen? Miten se hyödyttää jäsenvaltioita?

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

KylläEn

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.