Navigatsioonitee

Kust saadakse ELi rahalised vahendid?

ELil on mitmeid tuluallikaid. EL ei sõltu ainult liikmesriikide panusest, vaid tal on ka oma tuluallikad: väljastpoolt ELi sisse toodavatele kaupadele kehtestatud imporditollimaksud ja osa liikmesriikides kogutavast käibemaksust.

ELil on mitmeid tuluallikaid oma halduskulude katmiseks ja tegevuse rahastamiseks ning selleks, et oleks võimalik vähendada piirkondade vahelisi erinevusi ja arendada maapiirkondi. ELi eelarveraha koguvad liikmesriigid.

Kolm põhilist tuluallikat on:

  • 0,73% iga liikmesriigi kogurahvatulust, mis annab kaks kolmandikku ELi eelarvest. Iga ELi liikmesriigi panuse arvutamise põhimõtteks on solidaarsus ja maksevõime. Mõne liikmesriigi liigse koormuse korral tehakse vastavaid muudatusi.
  • Tavapärased omavahendid, milleks on põhiliselt ELi sisse toodavatele toodetele rakendatavad imporditollimaksud.
  • Osa iga ELi liikmesriigi ühtlustatud käibemaksutulust.

Samuti saab EL tulu oma töötajate palkadelt makstavatest maksudest, ELi mittekuuluvatelt riikidelt teatud ELi programmide jaoks eraldatud vahenditest ning ELi eeskirju ja määrusi rikkunud ettevõtete trahvidest.

ELi 2011. aasta eelarve

Liikmesriikide panus ELi eelarvesse moodustab üksnes väikese osa nende kogukulutustest.

ELi eelarve võrrelduna liikmesriikide eelarvetega

Võrreldes liidu SKPga võib ELi eelarve olla väike, kuid investeeringute seisukohast on see hindamatu väärtusega.


 Allalaadimine

  • Ülevaade Euroopa Liidu eelarvest Deutsch (de) English (en) français (fr)  
  • ELi 2013. aasta eelarve Deutsch (de) English (en) français (fr)  
  • ELi kulutused – müüdipurustaja Deutsch (de) English (en) français (fr)  

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?