Από πού προέρχονται τα χρήματα της ΕΕ;

Η ΕΕ έχει διάφορες πηγές εισοδήματος. Δεν είναι απολύτως εξαρτημένη από τις συνεισφορές των κρατών μελών, αλλά έχει και τους δικούς της πόρους: τους εισαγωγικούς δασμούς που επιβάλλονται στα προϊόντα που εισάγονται από χώρες εκτός ΕΕ και ένα ποσοστό του φόρου προστιθεμένης αξίας που εισπράττει κάθε χώρα.

Η ΕΕ έχει διάφορες πηγές εισοδήματος για τη χρηματοδότηση των διοικητικών υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων της καθώς και για την επίτευξη των στόχων της που αφορούν τη μείωση των οικονομικών ανισοτήτων μεταξύ περιφερειών και αναπτυσσόμενων αγροτικών περιοχών. Τα κράτη μέλη συγκεντρώνουν τα χρήματα για λογαριασμό της ΕΕ.

Οι τρεις κύριες πηγές εσόδων είναι οι εξής:

  • το 0,73% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος κάθε κράτους μέλους. Οι σχετικές εισφορές όλων των κρατών μελών αντιστοιχούν στα δύο τρίτα του προϋπολογισμού της ΕΕ. Η βασική αρχή για τον υπολογισμό της συνεισφοράς κάθε κράτους μέλους της ΕΕ είναι η αλληλεγγύη και η ικανότητα πληρωμής. Ωστόσο, αν η συνεισφορά αυτή δυσχεραίνει υπερβολικά κάποιες χώρες, είναι δυνατό να γίνουν προσαρμογές.
  • οι αποκαλούμενοι παραδοσιακοί ίδιοι πόροι, δηλαδή κυρίως οι δασμοί που επιβάλλονται σε προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες
  • ένα ποσοστό των εσόδων από τον εναρμονισμένο φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ).

Η ΕΕ εισπράττει επίσης φόρους που καταβάλλει το προσωπικό των οργάνων της επί των μισθών, συνεισφορές τρίτων χωρών σε προγράμματα της ΕΕ και πρόστιμα που επιβάλλονται σε εταιρείες που παραβιάζουν τους κανόνες και τις ρυθμίσεις της ΕΕ.

Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός του 2011

Η συνεισφορά των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ αντιστοιχεί σε μικρό μόνο ποσοστό των συνολικών τους δαπανών.

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό των κρατών μελών

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ μπορεί να είναι μικρός σε σχέση με το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της ΕΕ, είναι όμως πολύτιμος για τις επενδύσεις.


 Τηλεφορτώσεις

  • Ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μια ματιά Deutsch (de) English (en) français (fr)  
  • Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2013 Deutsch (de) English (en) français (fr)  
  • Οι δαπάνες της ΕΕ – Η κατάρριψη ενός μύθου Deutsch (de) English (en) français (fr)  

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;