Πώς χρηματοδοτείται η ΕΕ;

Τα έσοδα της ΕΕ προέρχονται από συνεισφορές των κρατών μελών, εισαγωγικούς δασμούς για προϊόντα από χώρες εκτός ΕΕ και τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε επιχειρήσεις που παραβιάζουν τους κανόνες της ΕΕ. Τα κράτη μέλη συμφωνούν εκ των προτέρων για το μέγεθος του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και τους τρόπους χρηματοδότησής του για μια περίοδο αρκετών ετών. 

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ στηρίζει την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, χρηματοδοτεί επενδύσεις για τη γεφύρωση των οικονομικών διαφορών μεταξύ των χωρών και των περιφερειών της ΕΕ. Βοηθά επίσης στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών της Ευρώπης.

Οι τρεις κυριότερες πηγές εσόδων είναι οι εξής:

  • ένα μικρό ποσοστό (συνήθως γύρω στο 0,7%) του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος κάθε χώρας της ΕΕ.  Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πηγή εσόδων του προϋπολογισμού. Ο υπολογισμός της συνεισφοράς κάθε κράτους μέλους της ΕΕ γίνεται με γνώμονα την αλληλεγγύη και την ικανότητα πληρωμής. Ωστόσο, αν η συνεισφορά αυτή δυσχεραίνει υπερβολικά κάποιες χώρες, είναι δυνατό να γίνουν προσαρμογές.
  • ένα μικρό ποσοστό, συνήθως γύρω στο 0,3%, των εσόδων από τον εναρμονισμένο φόρο προστιθέμενης αξίας κάθε χώρας.
  • ένα μεγάλο ποσοστό των εισαγωγικών δασμών που επιβάλλονται σε προϊόντα τρίτων χωρών (η χώρα που συλλέγει τον δασμό παρακρατεί ένα μικρό ποσοστό).

Η ΕΕ εισπράττει επίσης φόρους που καταβάλλει το προσωπικό των οργάνων της επί των μισθών, συνεισφορές τρίτων χωρών σε προγράμματα της ΕΕ και πρόστιμα που επιβάλλονται σε εταιρείες που παραβιάζουν τους κανόνες και τους κανονισμούς της ΕΕ.

Ο προϋπολογισμός 2011 της ΕΕ

Η συνεισφορά των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ αντιστοιχεί σε μικρό μόνο ποσοστό των συνολικών τους δαπανών.

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ σε σύγκριση με τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών της ΕΕ

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ μπορεί να είναι μικρός σε σχέση με το οικονομικό μέγεθος της ΕΕ (ακαθάριστο εγχώριο προϊόν), είναι όμως πολύτιμος για τις επενδύσεις.


Βίντεο

Μπερδευτήκατε με τον προϋπολογισμό της ΕΕ;

Μπερδευτήκατε με τον προϋπολογισμό της ΕΕ;

Πώς καταρτίζεται ο προϋπολογισμός της ΕΕ; Ξοδεύουμε μια περιουσία για τη χρηματοδότησή του; Πώς επωφελούνται τα κράτη μέλη;

 Επίσης

  • Οι ίδιοι πόροι της ΕΕ Deutsch (de) English (en) français (fr)
  • Δαπάνες και έσοδα της ΕΕ Deutsch (de) English (en) français (fr)
  • Οι δαπάνες της ΕΕ – Η κατάρριψη ενός μύθου Deutsch (de) English (en) français (fr)

 Τηλεφορτώσεις

Μπερδευτήκατε με τον προϋπολογισμό της ΕΕ;

Μπερδευτήκατε με τον προϋπολογισμό της ΕΕ;

Πώς καταρτίζεται ο προϋπολογισμός της ΕΕ; Ξοδεύουμε μια περιουσία για τη χρηματοδότησή του; Πώς επωφελούνται τα κράτη μέλη;

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;