Hvor får EU pengene fra?

EU har mange forskellige indtægtskilder. Det afhænger ikke alene af bidrag fra medlemslandene. EU har sine egne ressourcer i form af importafgifter på varer fra lande uden for EU, og en procentdel af den moms, der opkræves i de enkelte medlemslande.

EU har mange forskellige indtægtskilder til at finansiere sin administration og sine aktiviteter og for at opnå sine mål om at mindske økonomiske uligheder mellem regionerne og udvikle landdistrikterne. Medlemslandene indsamler pengene på vegne af EU.

De tre vigtigste indtægtskilder er:

  • 0,73 % af hvert medlemslands bruttonationalindkomst, hvilket dækker to tredjedele af EU's budget. Grundprincippet, der ligger til grund for beregningen af bidraget fra de enkelte EU-lande, er solidaritet og betalingsevne. Men hvis dette pålægger et enkelt land en alt for stor byrde, kan der foretages justeringer.
  • De såkaldte traditionelle egne indtægter, der hovedsageligt består af importafgifter på varer fra lande uden for EU
  • En procentdel af hvert EU-lands harmoniserede merværdiafgifter (moms)

EU har også en indtægt i form af skatter, som EU's ansatte betaler af deres løn, bidrag fra lande uden for EU til EU-programmer og bøder fra virksomheder, der ikke overholder EU's regler.

EU's budget i 2011

Medlemslandenes bidrag til EU's budget udgør kun en lille del af deres samlede udgifter.

EU's budget sammenlignet med medlemslandenes

EU's budget er muligvis ikke så stort i forhold til dets bruttonationalprodukt, men det er uvurderligt for investering.


 Download

  • EU’s budget — et overblik Deutsch (de) English (en) français (fr)  
  • EU's budget for 2013 Deutsch (de) English (en) français (fr)  
  • EU's udgifter – Myter og fakta Deutsch (de) English (en) français (fr)  

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?