Odkud pocházejí příjmy EU?

Příjmy Evropské unie pocházejí z různých zdrojů. Netvoří je pouze příspěvky jednotlivých členských států, ale také dovozní cla na výrobky dovážené ze států za hranicemi EU a procenta z daně z přidané hodnoty vybrané v členských státech.

Prostředky, kterými Evropská unie financuje chod svých orgánů a svou činnost a které jí umožňují zmírňovat rozdíly mezi regiony a venkovskými oblastmi, pocházejí z různých zdrojů. Vybíráním finančních prostředků pro potřeby EU jsou pověřeny členské státy.

Nejdůležitějšími zdroji příjmů jsou:

  • 0,73 % hrubého národního produktu každého členského státu (dohromady tvoří dvě třetiny rozpočtu EU). Výpočet výše příspěvku jednotlivých států vychází především ze zásady solidarity a z toho, zda je daný stát schopen částku složit. Pokud je takto vypočtená částka pro danou zemi příliš vysoká, lze ji snížit.
  • tzv. tradiční vlastní zdroje (zejména dovozní cla na výrobky dovážené ze států za hranicemi EU)
  • procentuální část z příjmů členských států pocházejících z harmonizované daně z přidané hodnoty (DPH)

Do rozpočtu EU plynou také daně z příjmu zaměstnanců evropských orgánů, příspěvky nečlenských zemí ve prospěch určitých programů Unie a pokuty uložené podnikům za porušení evropských předpisů.

Rozpočet EU v roce 2011

Příspěvek jednotlivých členských států do rozpočtu EU představuje jen malou část jejich celkových výdajů.

Rozpočet EU v porovnání s rozpočty členských států

Může se zdát, že rozpočet EU je vzhledem k hrubému domácímu produktu Unie malý, má však obrovský investice pro investice.


 Ke stažení

  • Rozpočet Evropské unie – Základní údaje Deutsch (de) English (en) français (fr)  
  • Rozpočet EU na rok 2013 Deutsch (de) English (en) français (fr)  
  • Výdaje EU – Uvádíme mýty na pravou míru Deutsch (de) English (en) français (fr)  

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?