Откъде идват средствата на ЕС?

ЕС има различни източници на приходи. Той не е зависим единствено от вноските на държавите членки, но има и собствени ресурси под формата на вносни мита за продукти от страни извън ЕС и процент от данъка върху добавената стойност във всяка държава членка.

ЕС разполага с няколко източника на приходи, за да финансира администрацията и дейностите си и за да може да постигне целите си за намаляване на икономическите неравенства между регионите и за развитие на селските райони. Страните членки събират средствата от името на ЕС.

Трите основни източника на приходи са:

  • 0,73 % от брутния национален доход на всяка държава членка, като от този източник се формират две трети от бюджета на ЕС. Основният принцип при изчисляването на вноската на всяка държава от ЕС е принципът на солидарност и възможност за плащане. Въпреки това се правят корекции, ако това натоварва прекомерно дадена страна.
  • така наречените традиционни собствени ресурси са предимно вносни мита за продукти от страни извън ЕС
  • процент от приходите на всяка държава членка от хармонизирания данък върху добавената стойност (ДДС)

ЕС получава и приходи от данъци върху заплатите на своите служители, вноски от държави, които не членуват в него, в някои програми на Съюза, и глоби от компании, нарушили правилата и регламентите на ЕС.

Европейският бюджет през 2011 г.

Средствата, които държавите членки отделят за бюджета на ЕС, са само малка част от техните общи разходи.

Сравнение на бюджета на ЕС с бюджетите на някои държави членки

Бюджетът на ЕС е малък в сравнение с брутния вътрешен продукт на Съюза, но има изключително важно значение за инвестициите


 Изтегляния

  • Бюджетът на ЕС накратко Deutsch (de) English (en) français (fr)  
  • Бюджет на ЕС за 2013 г. Deutsch (de) English (en) français (fr)  
  • Разходите на ЕС – краят на един мит Deutsch (de) English (en) français (fr)  

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?