Навигационна пътека

Как се финансира ЕС?

Сред източниците на приходи на ЕС са вноски от държавите членки, вносни мита върху стоки от страни извън Съюза и глоби, наложени на предприятия, които не спазват правилата на ЕС. Страните от ЕС се договорят за размера на бюджета и начина за неговото финансиране няколко години предварително. 

Със своя бюджет ЕС подкрепя растежа и създаването на работни места. В рамките на политиката на сближаване той финансира инвестиции с цел преодоляване на икономическите различия между страните и регионите в Съюза. Той също така подпомага развитието на селските райони в Европа.

Трите основни източника на приходи са:

  • вноски от всички страни в ЕС в размер на малък процент от техния брутен национален доход (обикновено около 0,7%) — най-големият източник на приходи в бюджета. Основните принципи тук са солидарност и възможност за плащане, като сумата може да бъде коригирана, за да се избегне прекомерното натоварване на определени страни.
  • малък процент от приходите на всяка държава членка от хармонизирания данък върху добавената стойност, обикновено около 0,3%.
  • голям дял от вносните мита върху стоки от страни извън ЕС (държавите, които събират митата, запазват малък дял от тях).

ЕС получава и приходи от данъци върху доходите на своите служители, от вноски на държави извън Съюза в някои програми на ЕС и от глоби, наложени на предприятия за нарушаване на европейските правила и регламенти.

Европейският бюджет през 2011 г.

Средствата, които страните от ЕС внасят в бюджета на Съюза, са само малка част от техните общи разходи.

Бюджетът на ЕС в сравнение с бюджетите на отделни страни от Съюза

Въпреки че бюджетът на ЕС е малък в сравнение с брутния вътрешен продукт на Съюза, той има изключително голямо значение за инвестициите.


Видео

Объркващ ли е бюджетът на ЕС?

Объркващ ли е бюджетът на ЕС?

Как се съставя бюджетът на ЕС? Огромни суми ли заделяме за него? Каква е ползата за страните-членки?

 Вижте също

  • Собствени ресурси на ЕС Deutsch (de) English (en) français (fr)  
  • Приходи и разходи на ЕС Deutsch (de) English (en) français (fr)  
  • Разходите на ЕС – краят на един мит Deutsch (de) English (en) français (fr)  
Объркващ ли е бюджетът на ЕС?

Объркващ ли е бюджетът на ЕС?

Как се съставя бюджетът на ЕС? Огромни суми ли заделяме за него? Каква е ползата за страните-членки?

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?