Ścieżka nawigacji

Pieniądze i UE

Budżet UE jest finansowany ze źródeł obejmujących określony procent dochodu narodowego brutto każdego państwa członkowskiego. Wydatki z budżetu wykorzystuje się na tak różnorodne działania, jak poprawa poziomu życia w uboższych regionach oraz zapewnienie bezpieczeństwa żywności. Euro jest wspólną walutą większości państw UE.

W jaki sposób finansowana jest Unia Europejska?

Unia Europejska uzyskuje dochody nie tylko ze składek państw członkowskich, lecz również z ceł przywozowych nakładanych na produkty pochodzące spoza UE oraz w postaci określonego odsetka podatku od wartości dodanej (VAT) pobieranego przez każde państwo członkowskie.

W jaki sposób wykorzystywane są środki z budżetu UE?

Z budżetu UE finansuje się szeroki zakres działań, począwszy od rozwoju wsi i ochrony środowiska, a skończywszy na ochronie granic zewnętrznych i propagowaniu praw człowieka. Ustalanie wielkości budżetu i sposobu jego rozdzielania należy do Komisji, Rady i Parlamentu. Za rzeczywiste wykorzystanie budżetu odpowiadają natomiast Komisja i państwa członkowskie UE.

Euro

Euro – waluta używana codziennie przez około 338,6 milionów Europejczyków – jest najbardziej namacalnym dowodem współpracy między państwami UE. Korzyści płynące ze wspólnej waluty są oczywiste dla każdego, kto podróżuje za granicą lub dokonuje zakupów na stronach internetowych działających w innym państwie UE.

Kryzys gospodarczy i finansowy English (en)

W odpowiedzi na kryzys gospodarczy English (en) , który w 2008 r. objął cały świat, władze państw członkowskich, Europejski Bank Centralny i Komisja podjęły w ścisłej współpracy wiele działań, których celem jest: pobudzenie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, chronienie oszczędności obywateli, zapewnienie przedsiębiorstwom i gospodarstwom domowym dostępu do przystępnych pożyczek, zagwarantowanie stabilności finansowej oraz ustanowienie lepszego systemu zarządzania.

 Zobacz również

 Do pobrania

  • Wydatki UE – mity i fakty Deutsch (de) English (en) français (fr)  

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?