You are here:

Geld en de EU

De inkomsten van de EU-begroting zijn onder meer gebaseerd op een percentage van het bnp van elk EU-land. De uitgaven betreffen allerlei zaken, van het verhogen van de levensstandaard in arme gebieden tot het verzekeren van de voedselveiligheid. De euro is de gemeenschappelijke munt van de meeste EU-landen.

Zo wordt de EU gefinancierd

De EU-begroting wordt betaald met bijdragen van de EU-landen, maar ook met invoerrechten op producten van buiten de EU en een percentage van de btw-opbrengst van elk land.

Zo wordt het EU-geld besteed

De EU-begroting financiert een brede waaier van activiteiten, van plattelandsontwikkeling en milieubescherming tot bescherming van de mensenrechten en de buitengrenzen van de EU. De Commissie, het Parlement en de Raad hebben allemaal inspraak in de omvang van de begroting en de verdeling van de middelen. Maar uiteindelijk zijn het de Commissie en de EU-landen die het geld mogen uitgeven.

De euro

De euro wordt iedere dag gebruikt door zo'n 338,6 miljoen Europeanen en is het meest tastbare bewijs van de samenwerking tussen de EU-landen. De voordelen ervan zijn manifest als u naar het buitenland reist of op internet dingen koopt uit een ander EU-land.

De economische en financiële crisis

De wereldwijde economische crisis heeft sinds ze in 2008 uitbrak, aanleiding gegeven tot intense en langdurige interventies van de nationale regeringen, de Europese Centrale Bank en de Commissie. Iedereen heeft nauw samengewerkt om groei en werkgelegenheid te bevorderen, spaargelden te beschermen, betaalbaar krediet voor bedrijven en gezinnen te verstrekken, de financiële stabiliteit te bevorderen en een beter bestuur voor de toekomst mogelijk te maken.