Naršymo kelias

Pinigai ir ES

ES biudžeto finansavimo šaltiniai įvairūs, tarp jų – tam tikra kiekvienos valstybės narės bendrųjų nacionalinių pajamų dalis. Šios lėšos leidžiamos siekiant įvairiausių tikslų, pavyzdžiui, didinti skurdesnių regionų gyvenimo lygį, užtikrinti maisto saugą. Daugumoje ES šalių naudojama bendra valiuta euras.

Kaip finansuojama ES?

ES pajamas sudaro ne tik valstybių narių įnašai, bet ir lėšos, gaunamos iš produktų importo iš ES nepriklausančių šalių muitų, bei iš kiekvienos valstybės narės renkamo pridėtinės vertės mokesčio dalis.

Kaip naudojamos ES biudžeto lėšos?

ES biudžeto lėšos skiriamos įvairiausiai veiklai: kaimo plėtrai, aplinkos, išorės sienų apsaugai, žmogaus teisių propagavimui ir kt. Apie biudžeto dydį ir jo lėšų paskirstymą nuomonę išsako trys institucijos – Komisija, Taryba ir Parlamentas. Tačiau už pačias išlaidas atsakinga Komisija ir ES šalys.

Euras

Euras – valiuta, kuria kasdien naudojasi apie 338,6 mln. europiečių – yra apčiuopiamiausias ES šalių bendradarbiavimo įrodymas. Euro nauda akivaizdi kiekvienam keliaujančiam į užsienį ar apsiperkančiam internetu kitos ES šalies svetainėje.

Ekonomikos ir finansų krizė English (en)

2008 m. pasaulį sukrėtus ekonomikos krizei English (en) ES šalių vyriausybės, Europos centrinis bankas ir Komisija ėmėsi intensyvių ilgalaikių veiksmų. Jie visi glaudžiai bendradarbiavo siekdami remti ekonomikos augimą ir užimtumą, apsaugoti santaupas, išlaikyti įmonėms ir namų ūkiams prieinamų kreditų srautą, užtikrinti finansinį stabilumą ir geresnę valdymo sistemą ateičiai.

 Papildoma informacija

 Siuntos

  • ES biudžetas. Faktai ir mitai Deutsch (de) English (en) français (fr)  

KONTAKTAI

Bendra informacija

Kreipkitės nemokamu tel.
00 800 6 7 8 9 10 11 Informacija apie skambučius

Siųskite klausimus e. paštu

Lankymasis ES institucijose ir jų kontaktiniai duomenys, kontaktinė informacija žiniasklaidai

Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

TaipNe

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?