Навигационна пътека

Парични въпроси

Бюджетът на ЕС се финансира от няколко източника, включително процент от брутния национален доход на всяка държава членка. Той се изразходва за различни цели като повишаване на жизнения стандарт в по-бедните региони и гарантиране на безопасността на храните. Еврото е общата валута на повечето държави от ЕС.

Как се финансира ЕС?

ЕС получава приходи не само от вноските на държавите членки, но и от мита върху вноса на продукти от страни извън Съюза и процент от данъка върху добавената стойност (ДДС) във всяка страна.

Как се изразходва бюджетът на ЕС?

Бюджетът на ЕС се използва за финансиране на широк кръг от дейности – от развитие на селските райони и опазване на околната среда до защита на външните граници и утвърждаване на човешките права. Комисията, Съветът и Парламентът определят размера на бюджета и неговото разпределение. За реалното изразходване на средствата обаче са отговорни Комисията и държавите от ЕС.

Еврото

Еврото, което ежедневно се използва от около 338,6 милиона европейци, е най-осезаемото доказателство за сътрудничеството между държавите от ЕС. Ползата от общата валута се забелязва веднага от всеки, пътуващ в чужбина или пазаруващ онлайн от уебсайтове в друга страна от ЕС.

Икономическа и финансова криза English (en)

Правителствата на страните в ЕС, Европейската централна банка и Комисията предприеха енергични и непрекъснати действия за справяне с икономическата криза English (en) след нейното избухване през 2008 г. Всички те работят в тясно сътрудничество за подкрепа на растежа и заетостта, защита на спестяванията, поддържане на кредитиране на достъпна цена за предприятията и домакинствата, осигуряване на финансова стабилност и изграждане на по-добра система на управление за в бъдеще.

 Вижте също

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?