Hur används EU:s budget?

Den fleråriga budgetramen fastställer EU:s prioriteringar och tak för de långsiktiga utgifterna.

Via EU:s budget finansieras en rad verksamheter, t.ex. landsbygdsutveckling, miljöskydd, skydd av de yttre gränserna och främjande av mänskliga rättigheter. Kommissionen, ministerrådet och parlamentet beslutar om budgetens storlek och hur den ska användas, men det är kommissionen som ansvarar för utgifterna. EU-länderna och kommissionen delar ansvaret för cirka 80 procent av budgeten.

Så bestäms budgeten

Budgeten beslutas gemensamt av kommissionen, rådet och parlamentet DeutschEnglishfrançais. Kommissionen lämnar in ett budgetförslag till rådet och parlamentet. De kan göra ändringar, men om de är oeniga måste de försöka nå en kompromiss.

Varje årsbudget ingår i en sjuårig långtidsbudget – den fleråriga budgetramen. Tack vare ramen kan EU planera utgifterna effektivt flera år framåt. Den nuvarande budgetramen gäller 2014–2020.

Läs mer om EU:s budgetarbete

Förvaltning av EU:s medel

Det är kommissionen som ytterst ansvarar för att fördela budgeten, men EU-länderna förvaltar 80 procent av EU:s medel. Om felaktiga utbetalningar har gjorts samarbetar kommissionen med de berörda länderna för att driva in pengarna. Uppgifterna om vilka organisationer och företag som får EU-bidrag är offentliga.

Så används pengarna

Det finns sex övergripande utgiftsområden i EU:s budget. DeutschEnglishfrançais

Den största delen används för att skapa tillväxt och jobb och minska de ekonomiska skillnaderna mellan regionerna. En stor del går också till jordbruk, landsbygdsutveckling, fiske och miljöskydd. Andra utgiftsområden är kampen mot terrorism, organiserad brottslighet och illegal invandring.

Se hur mycket EU-pengar som går till ditt land, vad de används till jämfört med andra länder och varifrån pengarna kommer.

Videoklipp

Förvirrar EU-budgeten dig?

Förvirrar EU-budgeten dig?

Hur tas EU-budgeten fram? Pungar vi ut med en förmögenhet för att finansiera den? Hur drar medlemsstaterna nytta av den?

 Nedladdningar

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?