Hur används EU:s budget?

Via EU:s budget finansieras en rad verksamheter, t.ex. landsbygdsutveckling, miljöskydd, skydd av de yttre gränserna och främjande av mänskliga rättigheter. Kommissionen, ministerrådet och parlamentet beslutar om budgetens storlek och hur den ska användas, men kommissionen och EU-länderna ansvarar för de faktiska utgifterna.

Så bestäms budgeten

Budgeten beslutas gemensamt av kommissionen, rådet och parlamentet DeutschEnglishfrançais. Kommissionen lämnar in ett budgetförslag till rådet och parlamentet. De kan göra ändringar och försöka hitta en kompromiss om de är oeniga.

Varje årsbudget ingår i en sjuårig långtidsbudget, den så kallade budgetramen. Den nuvarande budgetramen löper från 2007 till 2013. Tack vare ramen kan EU planera utgifterna effektivt flera år framåt.

Läs mer om EU:s budgetarbete

Förvaltning av EU:s medel

Det är kommissionen som ytterst ansvarar för att fördela budgeten, men EU-länderna förvaltar 76 % av EU:s medel. I händelse av bedrägeri eller felaktiga utbetalningar samarbetar kommissionen med Europeiska byrån för bedrägeribekämpning och EU-länderna för att driva in pengarna. Upplysningar om EU:s stödmottagare är offentliga.

Så används pengarna

Det finns sex övergripande utgiftsområden i EU:s budget DeutschEnglishfrançais.

Den största delen används för att skapa tillväxt och jobb och minska de ekonomiska skillnaderna mellan regionerna. En annan stor del går till jordbruk, landsbygdsutveckling, fiske och miljöskydd. Andra utgiftsområden är kampen mot terrorism, organiserad brottslighet och illegal invandring.

 Nedladdningar

  • EU:s budget – en översikt Deutsch (de) English (en) français (fr)  
  • EU:s budget 2013 Deutsch (de) English (en) français (fr)  
  • EU:s utgifter – några myter Deutsch (de) English (en) français (fr)  

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?