Navigacijska pot

Poraba proračunskih sredstev EU

Iz proračuna EU se financirajo številne dejavnosti, od razvoja podeželja in varstva okolja do nadzora na zunanjih mejah in uveljavljanja človekovih pravic. Evropska komisija, Svet EU in Evropski parlament skupaj odločajo o višini proračuna in dodelitvi sredstev. Za dejansko porabo sredstev pa so odgovorne Evropska komisija in države EU.

Priprava proračuna

O proračunu skupaj odločajo Evropska komisija, Svet EU in Evropski parlament DeutschEnglishfrançais. Evropska komisija predloži v obravnavo Svetu in Evropskemu parlamentu osnutek načrta porabe. Če se z osnutkom ne strinjata, ga lahko spremenita ali dosežeta kompromis glede predlaganih sprememb.

Vsakoletni proračun je del dolgoročnega načrta porabe, ki ga imenujemo tudi „finančni okvir“. EU omogoča učinkovito načrtovanje porabe za obdobje sedmih let (trenutno 2007–2013).

Več o proračunskem postopku EU

Upravljanje proračuna EU

Evropska komisija je pristojna za dodeljevanje sredstev iz proračuna, vendar kar 76 % proračunskih sredstev upravljajo države članice. Če pride do goljufij ali neupravičenih izplačil, lahko Komisija v sodelovanju z Evropskim uradom za boj proti goljufijam od držav članic izterja denar. Za zagotovitev preglednosti je seznam prejemnikov proračunskih sredstev EU javen.

Poraba proračunskih sredstev

Proračun EU je razdeljen na približno šest področij odhodkov DeutschEnglishfrançais.

Največ sredstev je namenjenih ustvarjanju gospodarske rasti in novih delovnih mest ter zmanjševanju gospodarskih razlik med regijami. Velik delež proračuna gre tudi kmetijstvu, razvoju podeželja, ribištvu in varstvu okolja. Druga področja odhodkov vključujejo še boj proti terorizmu, organiziranemu kriminalu in nezakonitemu priseljevanju.

 Prenosi

  • Na kratko o proračunu EU Deutsch (de) English (en) français (fr)  
  • Proračun EU za leto 2013 Deutsch (de) English (en) français (fr)  
  • Poraba EU – miti in dejstva Deutsch (de) English (en) français (fr)  

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?