Navigačný riadok

Na čo sa využíva rozpočet EÚ?

Z rozpočtu EÚ sa financuje široké spektrum činností – od rozvoja vidieka a ochrany životného prostredia po ochranu vonkajších hraníc Únie a podporu ľudských práv. O výške rozpočtu a jeho použití rozhodujú na návrh Komisie spoločne Rada a Parlament. Za skutočné plnenie a čerpanie rozpočtu však zodpovedá Komisia a členské štáty EÚ.

Príprava rozpočtu

O rozpočte rozhodujú spoločne Komisia, Rada a Parlament DeutschEnglishfrançais. Komisia predkladá návrh rozpočtu Rade a Parlamentu, ktorí ho spoločne schvaľujú. Rada a Parlament môžu navrhovať zmeny a v prípade nesúhlasu sa musia snažiť dosiahnuť kompromis.

Rozpočet na každý rok musí byť v súlade s viacročným plánom výdavkov známym ako „finančný rámec“, ktorý sa prijíma na 7-ročné obdobie. V súčasnosti sa uplatňuje rámec platný na obdobie rokov 2007 – 2013. Takýmto spôsobom môže EÚ účinne plánovať výdavky na programy na viac rokov dopredu.

Viac informácií o rozpočtovom postupe EÚ

Správa fondov EÚ

Za plnenie rozpočtu v plnej miere zodpovedá Komisia. Až 76 % z fondov EÚ však spravujú členské štáty. V prípade podvodov alebo nesprávne vykonaných platieb sa Komisia v spolupráci s Európskym úradom pre boj proti podvodom a členskými štátmi EÚ usiluje o vrátenie týchto prostriedkov späť do rozpočtu. V záujme zabezpečenia transparentnosti sú informácie o príjemcoch prostriedkov z fondov EÚ dostupné verejnosti.

Na čo sa používajú finančné prostriedky

Pri určitej dávke zovšeobecnenia sa dá povedať, že existuje 6 oblastí, na ktoré sa používa rozpočet EÚ DeutschEnglishfrançais.

V súčasnosti sa jeho najväčšia časť používa na podporu rastu a tvorby pracovných miest a na odstraňovanie ekonomických rozdielov medzi regiónmi. Ďalšia veľká časť putuje na poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka, rybárstvo a ochranu životného prostredia. Medzi ostatné oblasti výdavkov patria boj proti terorizmu, organizovanému zločinu a nelegálnemu prisťahovalectvu.

 Na prevzatie

  • Rozpočet v skratke Deutsch (de) English (en) français (fr)  
  • Rozpočet EÚ na rok 2013 Deutsch (de) English (en) français (fr)  
  • Výdavky EÚ – Vyvraciame mýty Deutsch (de) English (en) français (fr)  

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?