Ścieżka nawigacji

Jak wykorzystywane są środki z budżetu?

Z budżetu UE finansuje się szeroki zakres działań, począwszy od rozwoju wsi i ochrony środowiska, a skończywszy na ochronie granic zewnętrznych i propagowaniu praw człowieka. Ustalanie wielkości budżetu i sposobu jego rozdzielania należy do Komisji, Rady i Parlamentu. Za rzeczywiste wykorzystanie budżetu odpowiadają natomiast Komisja i państwa członkowskie UE.

Przygotowywanie projektu budżetu

Komisja, Rada i Parlament wspólnie podejmują decyzje DeutschEnglishfrançais w sprawie budżetu. Komisja przedstawia Radzie i Parlamentowi do rozważenia projekt planu wykorzystania środków budżetowych. Rada i Parlament mogą wprowadzać do niego zmiany, a jeżeli się ze sobą nie zgadzają, mogą podjąć próby wypracowania kompromisu.

Coroczny budżet wpisuje się w długoterminowy plan wykorzystania środków budżetowych określany mianem „ram finansowych”, które obejmują okres siedmiu lat. Obecnie obowiązują ramy na lata 2007–2013. Dzięki tym założeniom UE może skutecznie planować wykorzystanie środków budżetowych z kilkuletnim wyprzedzeniem.

Przeczytaj więcej o unijnej procedurze budżetowej

Zarządzanie funduszami UE

Odpowiedzialność za przydzielanie środków budżetowych ponosi ostatecznie Komisja. Państwa członkowskie UE zarządzają jednak 76 proc. funduszy UE. W przypadkach nadużyć finansowych lub nienależnych płatności Komisja współpracuje z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych i z państwami UE w celu odzyskania pieniędzy. Aby zapewnić przejrzystość, informacje o beneficjentach funduszy UE udostępnia się publicznie.

Na co pieniądze są wydawane?

Zasadniczo jest sześć obszarów wydatków w budżecie UE DeutschEnglishfrançais.

Obecnie największą część środków przeznacza się na pobudzanie wzrostu i tworzenie miejsc pracy oraz zmniejszanie różnic gospodarczych między regionami. Inną dużą część budżetu stanowią wydatki na rolnictwo, rozwój obszarów wiejskich, rybołówstwo i ochronę środowiska. Część środków przeznaczana jest też między innymi na walkę z terroryzmem, zorganizowaną przestępczością i nielegalną imigracją.

 Do pobrania

  • Budżet UE w skrócie Deutsch (de) English (en) français (fr)  
  • Budżet UE na rok 2013 Deutsch (de) English (en) français (fr)  
  • Wydatki UE – mity i fakty Deutsch (de) English (en) français (fr)  

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?