Kruimelpad

Zo wordt het EU-geld besteed

Uit de EU-begroting worden allerlei activiteiten gefinancierd, van plattelandsontwikkeling tot milieubescherming en van grensbewaking tot bescherming van de mensenrechten. De Commissie, het Parlement en de Raad hebben allemaal inspraak in die begroting. Maar uiteindelijk zijn het de Commissie en de EU-landen die het geld mogen uitgeven.

Wie stelt de begroting op?

De begroting wordt door de Commissie, de Raad en het Parlement gezamenlijk DeutschEnglishfrançais opgesteld. De Commissie dient een ontwerp-bestedingsplan in en legt dat voor aan de Raad en het Parlement. Zij kunnen het wijzigen en bij geschillen een compromis voorstellen.

De jaarlijkse begroting maakt deel uit van een bestedingsplan voor de lange termijn, het zogenaamde "financieel kader". Dit is zeven jaar geldig, en het huidige loopt van 2007 tot 2013. Zo kan de EU de uitgaven een paar jaar vooruit plannen.

Lees meer over de begrotingsprocedure van de EU

Wie beheert het EU-geld?

Voor de uiteindelijke toewijzing van het EU-geld is de Commissie verantwoordelijk. Maar de EU-landen beheren zelf 76% van de fondsen. Bij fraude of onterechte betalingen werkt de Commissie samen met het Europees bureau voor fraudebestrijding en de EU-landen om het geld terug te vorderen. Voor de nodige transparantie kan iedereen zelf nagaan wie er EU-geld heeft ontvangen.

Hoe wordt het geld besteed?

Er zijn zes belangrijke categorieën uitgaven binnen de EU-begroting DeutschEnglishfrançais.

Het grootste deel gaat momenteel naar het stimuleren van groei en banen en het verminderen van de economische verschillen tussen regio's. Ook gaat er veel naar landbouw, plattelandsontwikkeling, visserij en milieubescherming. Verder financiert de EU maatregelen tegen terrorisme, georganiseerde criminaliteit en illegale immigratie.

 Downloads

  • Wegwijs in de begroting van de Europese Unie Deutsch (de) English (en) français (fr)  
  • EU-begroting 2013 Deutsch (de) English (en) français (fr)  
  • EU-uitgaven - Mythes en feiten Deutsch (de) English (en) français (fr)  

CONTACT

Algemene inlichtingen

Bel
00 800 6 7 8 9 10 11 Nadere informatie

E-mail ons uw vragen

Contactgegevens instellingen, bezoekersdiensten, persdiensten

Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

JaNee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?